Ministerieel Besluit van 26 september 2000
gepubliceerd op 04 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

- Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014245
pub.
04/11/2000
prom.
26/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2000.- Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 2000 ter bevestiging van twee koninklijke besluiten van 26 april 1999, artikel 2, Besluit :

Artikel 1.De gewone postzegel "Koninklijke Beeltenis" van het nieuwe type BROUX//MVTM, ter waarde van 32 BEF 0,79 euro , werd gedrukt in monochromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel mag voor frankering in binnenlandse dienst worden gebruikt.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde postwaarde werd verkocht : - op 17 en 18 juni 2000, van 10 tot 17 u op volgende adressen : Centre sportif Porte de Trèves, 1 6600 Bastogne Zwembad Poseidon Sportcomplex Dapperenlaan 2 Sint-Lambrechts-Woluwe 1200 Brussel Abdij van Grimbergen Kerkplein 1 1850 Grimbergen Waux-hall Avenue Reine Astrid 7000 Mons Nieuw Stadhuis Centrumlaan 100 9400 Ninove - en vanaf 19 juni 2000 in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 3.De oplage is bepaald volgens de behoeften van de dienst.

Art. 4.Dit besluit had uitwerking met ingang van 19 juni 2000.

Art. 5.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 26 september 2000.

R. Daems

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^