Ministerieel Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 05 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassin van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011204550
pub.
05/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassin van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid


De Minister van Werk, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 110, § 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, Gelet op de dringende adviesaanvraag van 3 februari 2011 aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 28 juli 2011;

Gelet op het advies nr. 50.172/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 61, tweede lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 januari 2009 en 9 december 2009, wordt in de inleidende zin het bedrag van 428,32 euro vervangen door het bedrag van 436,88 euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^