Ministerieel Besluit van 26 september 2016
gepubliceerd op 30 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015115
pub.
30/09/2016
prom.
26/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016015115

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


26 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen


De Minister van Buitenlandse zaken, Gelet op de artikelen 4, 35 en 58 van het consulair wetboek, Gelet op artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande de oprichting van consulaten, Besluit :

Artikel 1.Het hoofd van de consulaire agentschappen te Bamako Cotonou Niamey Maputo heeft bevoegdheid tot - afgifte van Belgische noodreisdocumenten, - de afgifte van lijkpassen, - de bevestiging van levensbewijzen voor Belgische onderdanen.

Art. 2.Het hoofd van de in artikel 1 genoemde consulaire agentschappen heeft toegang, enkel voor consultatie, tot de gegevens van de Belgen die in zijn ressort ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2016.

Brussel, 26 september 2016.

D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^