Ministerieel Besluit van 26 september 2018
gepubliceerd op 02 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014067
pub.
02/10/2018
prom.
26/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014067

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


26 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, het artikel § 2 alinea 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques, artikel 2ter, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2° van het ministerieel besluit van 21 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden "De heer Xavier Muls" vervangen door de woorden "Mevr. Isabelle Janssens".

Art. 2.In artikel 2, 2° van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Mevr. Justine Scholiers" vervangen door de woorden "De heer Adrien Elleboudt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Brussel, 26 september 2018.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^