Ministerieel Besluit van 27 april 2001
gepubliceerd op 18 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augusutus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016160
pub.
18/05/2001
prom.
27/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augusutus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1987 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria sluiten houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria, gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 februari 2001, Besluit :

Artikel 1.In bijlage II, gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria sluiten houdende de erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria, worden volgende wijzigingen aangebracht : Punt 20 wordt vervangen door de volgende bepaling : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De erkenningen zijn geldig tot en met 31 december 2001.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2001.

Brussel, 27 april 2001.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^