Ministerieel Besluit van 27 april 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en II van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federa

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005021063
pub.
12/05/2005
prom.
27/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en II van het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, voor wat betreft de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid


De Minister van Economie en Wetenschapsbeleid, Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, inzonderheid op het artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002172 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002021487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid sluiten houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdien sluiten tot uitvoering van artikel 2, §2 van het koninklijk besluit van 25 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002172 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2004;

Gelet op de beslissing van de Minister van Ambtenarenzaken van 19 juli 2004, Besluit :

Artikel 1.De hoofdstukken I en II van het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten treden in werking op 15 mei 2005 voor wat betreft de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Art. 2.De personeelsleden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden worden overgedragen naar de bij de federale overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie opgerichte voorlopige cel en opgenomen in een nominatieve personeelsinventaris.

Art. 3.De in artikel 2 bedoelde personeelsleden worden geïntegreerd in de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie en op dezelfde dag ter beschikking gesteld van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2005.

Brussel, 27 april 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^