Ministerieel Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 05 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007132
pub.
05/06/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal geografisch Instituut, Besluit :

Artikel 1.Kolonel Pierre Musette, vertegenwoordiger van de Minister van Defensie in het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, wordt op 15 mei 2007 uit zijn mandaat als lid van het Comité van beheer ontheven.

Art. 2.Majoor Nicolas Stassin wordt op 15 mei 2007 tot lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut benoemd als vertegenwoordiger van de Minister van Defensie.

De betrokkene zal het mandaat van Kolonel Pierre Musette, voornoemd, voltooien.

Art. 3.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden medegedeeld en een afschrift ervan zal, tot kennisgeving, aan het Rekenhof worden toegezonden.

Brussel, 27 avril 2007.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^