Ministerieel Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 22 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205265
pub.
22/10/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205265

WAALSE OVERHEIDSDIENST


27 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, inzonderheid op artikel 57;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 april 2018;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocatie 33.04 en 33.06, programma 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om het tekort aan vastleggings- en vereffeningskredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.02 en 74.06, programma 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om het tekort aan vastleggings- en vereffeningskredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 123 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 123 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel kredit

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 16

625

625

+ 62

+ 62

687

687

OA 16

31

31

+ 2

+ 2

33

33

OA 16

190

190

+ 44

+ 44

234

234

OA 16

23.751

23.751

- 123

- 123

23.628

23.628

OA 16

0

0

+15

+15

15

15


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 april 2018.

J.-L. CRUCKE V. DE BUE


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^