Ministerieel Besluit van 27 augustus 2008
gepubliceerd op 10 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203591
pub.
10/10/2008
prom.
27/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister-President, De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 01.01 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 12, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, met als titel "Programma "Convergentie" in het kader van de programmering 2007-2013 van de Europese Structuurfondsen - Maatregel 2.2";

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 01.02 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 12, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, met als titel "Programma "Gewestelijke concurrentiekracht en werkgelegenheid" in het kader van de programmering 2007-2013 van de Europese Structuurfondsen - Maatregel 2.2";

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 01.01 en 01.02 van programma 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 15 mei 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de Programma's Convergentie en Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid 2007-2013, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : SINOPLISS;

Operator : FUSAGX;

Project : BIOTISS FUSAGx;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 289.737,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1932 F;

Operator : FUSAGX;

Project : POLYTISS FUSAGx;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 256.335,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1935 F;

Operator : NATISS;

Project : BIOTISS NATISS;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.064.673,38;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1930 F;

Operator : NATISS;

Project : EXTRUDISS NATISS;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 840.000,01;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2078 F;

Operator : NATISS;

Project : POLYTISS NATISS;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.136.363,55;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1929 F;

Operator : NATISS;

Project : VALORISS NATISS;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 480.000,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1931 F;

Operator : ULB;

Project : BIOTISS ULB;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 289.627,20;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1936 F;

Operator : "Ulg";

Project : POLYTISS Ulg;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 554.097,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1933 F;

Operator : UMH;

Project : POLYTISS UMH;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 382.650,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1934 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : GIGA BioIndustry Support;

Operator : "Ulg";

Project : UITRUSTINGEN;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 7.439.229,60;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1950 F;

Operator : "Ulg";

Project : GLYCO-GIGA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 552.699,84;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1947 F;

Operator : "Ulg";

Project : IP-SEQ-GIGA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 788.067,60;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1952 F;

Operator : "Ulg";

Project : ZEBRA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 741.999,75;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1951 F;

Operator : CER;

Project : GLYCO-CER;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 264.036,85;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1956 F;

Operator : CER;

Project : IP-SEQ-CER;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 17.640,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1955 F;

Operator : "Ulg";

Project : MEDIPUMP.Ulg;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 184.536,60;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1654 F;

Operator : "Ulg";

Project : MONSOTEX.Ulg;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 241.096,99;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1655 F;

Operator : SIRRIS;

Project : MEDIPUMP.SIRRIS;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 200.572,24;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1651 F;

Operator : SIRRIS;

Project : MIFADEMA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 671.688,09;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1652 F;

Operator : CENTEXBEL;

Project : MONSOTEX.CENTEXBEL;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 378.076,61;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1648 F;

Operator : CEWAC Project : MEDIPUMP.CEWAC;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 216.285,08;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1649 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : "Plateforme BIOMANUFACTURING";

Operator : SIRRIS;

Project : 2.2.1.a ;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 829.625,38;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 2029 F;

Operator : SIRRIS;

Project : 2.2.2.h ;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 73.035,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2031 F;

Operator : CENAERO;

Project : 2.2.2.b °;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 34.606,47;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2021 F;

Operator : CENAERO;

Project : 2.2.2.eq ;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 44.264,40;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2020 F;

Operator : FPMS;

Project : 2.2.2.f ;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 141.960,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2027 F;

Operator : FPMS;

Project : 2.2.2.g °;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 141.960,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2028 F;

Operator : UMH;

Project : 2.2.2.a ;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 283.959,60;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2024 F;

Operator : CETIC;

Project : 2.2.2.c ;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 65.116,36;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2022 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : SOLINDUS;

Operator : ISSEP;

Project : Ontwikkeling en beheer "Plateforme - EQUIPEMENT";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 343.800,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1690 F;

Operator : ISSEP;

Project : Ontwikkeling en beheer "Plateforme - RECHERCHE";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 134.781,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2074 F;

Operator : CTP;

Project : Valorisatie door middel van materialen (CTP);

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 418.369,45;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1689 F;

Operator : ISSEP;

Project : "Plateforme SOLINDUS - EQUIPEMENT";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 2.220.000,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1692 F;

Operator : ISSEP;

Project : "Plateforme SOLINDUS - RECHERCHE";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.167.916,71;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2075 F;

Operator : INISMA;

Project : Valorisatie door middel van materialen (INISMa);

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 157.473,60;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1691 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : IMMUNOMARQUEURS;

Operator : "BioVallée";

Project : Maatregel 2.2.2-IM-PCF : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 827.333,15;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1797 F;

Operator : "BioVallée";

Project : Maatregel 2.2.2-IM-TGD : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 394.195,19;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1798 F;

Operator : "BioVallée";

Project : Maatregel 2.2.2-IM-INF : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 939.719,22;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1796 F;

Operator : "BioVallée";

Project : Maatregel 2.2.2-IM-THB : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 693.339,89;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1799 F;

Operator : "BioVallée";

Project : Maatregel 2.2.4 : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 599.999,99;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1794 F;

Operator : "BioVallée";

Project : Maatregel 2.2.2-IM-CMV : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 573.828,47;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1809 F;

Operator : ULB;

Project : Maatregel 2.2.2-IM-THB (ULB-IBMM);

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 519.005,22;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1801 F;

Operator : ULB;

Project : Maatregel 2.2.2-IM-TGD : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 226.269,69;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1802 F;

Operator : ULB;

Project : Maatregel 2.2.2-IM-THB (ULB-IMI);

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 350.499,74;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1803 F;

Operator : UMH;

Project : Maatregel 2.2.2-IM-CMV : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 75.635,05;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1806 F;

Operator : UMH;

Project : Maatregel 2.2.2-IM-THB : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 248.185,02;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1805 F;

Operator : UMH;

Project : Maatregel 2.2.2-IM-INF : Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 81.626,03;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1807 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : IMMUNOMARQUEURS;

Operator : CER;

Project : Samenwerking tussen onderzoekscentra;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 53.163,79;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1814 F;

Operator : CER;

Project : Deel 1 Samenwerking tussen onderzoekscentra (CMV);

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 52.560,11;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1812 F;

Operator : CER;

Project : Deel 1 Samenwerking tussen onderzoekscentra (ThB);

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 100.784,17;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1811 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : SINUS;

Operator : CENAERO;

Project : "CENAERO - Equipements";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 2.053.440,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 2014 F;

Operator : CENAERO;

Project : CENAERO - Onderzoek;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 2.573.835,30;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2015 F;

Operator : CENAERO;

Project : CENAERO - Valorisatie;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 474.760,20;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 2018 F;

Operator : CETIC;

Project : CETIC - Uitrustingen;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 139.869,07;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 2013 F;

Operator : FPMS;

Project : FPMs - Onderzoek;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 84.488,58;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2016 F;

Operator : ULB;

Project : ULB - Onderzoek;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 60.557,81;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2017 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : SINUS;

Operator : SIRRIS;

Project : SIRRIS-Onderzoek;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 267.480,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 2005 F;

Operator : UCL;

Project : UCL-Onderzoek;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 377.646,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 2006 F;

Operator : "Ulg";

Project : ULG-Onderzoek;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 167.359,85;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 2007 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : Vestiging van een platform "MICRO-SOUDAGE" in Wallonië;

Operator : MULTITEL;

Project : "NDT Laser - Multitel";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 141.993,25;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1173 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : Vestiging van een platform "MICRO-SOUDAGE" in Wallonië;

Operator : CEWAC Project : "INTROTECH PME";

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 236.400,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202004 1171 F;

Operator : CEWAC Project : "MICROSOUND-CEWAC";

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 1.762.341,96;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1169 F;

Operator : CEWAC Project : "NDT LASER-CEWAC";

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 137.935,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1172 F;

Operator : IBS;

Project : "MICROSOUND-IBS" Wallonië;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 284.206,75;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1170 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : TECHNOPOLY;

Operator : MATERIA NOVA Project : Uitzonderlijke uitrustingen;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 422.913,29;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1563 F;

Operator : CERTECH;

Project : Recycling A;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.317.529,38;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1562 F;

Operator : CERTECH;

Project : Bevordering van de portefeuille;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 300.000,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1558 F;

Operator : CTP;

Project : Recycling B;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 724.884,82;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1557 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : T-REX;

Operator : CRIBC;

Project : Aankoop uitzonderlijke uitrusting - EQUIDER;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 872.852,94;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1885 F;

Operator : CRIBC;

Project : a. samenwerkingsonderzoek - CERAPIDE;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 471.081,15;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1883 F;

Operator : CRIBC;

Project : Optimalisering van het technologisch aanbod;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 189.831,23;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1886 F;

Operator : FPMS;

Project : b. samenwerkingsonderzoek - CERAPIDE;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 185.583,20;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1876 F;

Operator : CTP;

Project : c. samenwerkingsonderzoek - CERAPIDE;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 362.885,29;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1877 F;

Operator : INISMA;

Project : a. samenwerkingsonderzoek - MORECAR;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 550.438,97;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1879 F;

Operator : INISMA;

Project : Optimalisering van het technologisch aanbod;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 94.915,80;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1881 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : T-REX;

Operator : SIRRIS;

Project : c. samenwerkingsonderzoek - CERAPIDE;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 250.637,53;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1874 F;

Operator : CSTC;

Project : b. samenwerkingsonderzoek - MORECAR;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 223.564,21;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1866 F;

Operator : "Ulg";

Project : c. samenwerkingsonderzoek - MORECAR;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 255.000,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1865 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : FUNCTIONELE VERHARDING;

Operator : MATERIA NOVA Project : CLEARZINC A;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 249.844,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0910 F;

Operator : MATERIA NOVA Project : SMARTFILM A;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 454.763,75;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0894 F;

Operator : MATERIA NOVA Project : OPPERVLAKTE A;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 414.626,58;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 0918 F;

Operator : MATERIA NOVA Project : VALOMAT;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 295.560,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 0908 F;

Operator : INISMA;

Project : CLEARZINC B;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 394.941,92;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0916 F;

Operator : ULB;

Project : CLEARZINC C;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 121.680,48;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0888 F;

Operator : ULB;

Project : SMARTFILM B;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 239.712,60;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0886 F;

Operator : FPMS;

Project : CLEARZINC D;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 227.785,44;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0902 F;

Operator : FPMS;

Project : LASESURF B;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 346.020,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0901 F;

Operator : UMH;

Project : LASESURF C;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 272.700,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0912 F;

Operator : UMH;

Project : SMARTFILM C;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 852.063,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0892 F;

Operator : UMH;

Project : OPPERVLAKTE;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 412.443,68;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 0913 F;

Operator : CRIBC;

Project : HAINOLASE;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.540.297,20;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 0884 F;

Operator : CRIBC;

Project : LASESURF A;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 730.993,95;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0893 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : FUNCTIONELE VERHARDING;

Operator : CRM;

Project : CLEARZINC_CRM;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 799.940,25;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1820 F;

Operator : CRM;

Project : CLEARZINC_SEMFEG;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 518.257,80;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1817 F;

Operator : CRM;

Project : CLEARZINC_CASTL;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 250.801,80;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1816 F;

Operator : CoRi;

Project : CLEARZINC_CoRi;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 331.394,85;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1818 F;

Operator : CoRi;

Project : CLEARZINC_EB;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 153.573,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1819 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : MINATIS;

Operator : ULg;

Project : MICROSYS RD-1;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 135.531,90;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1675 F;

Operator : SIRRIS;

Project : SIRRIS RD-1;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 373.904,99;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1674 F;

Operator : UCL;

Project : UCL EQ-1;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 1.062.548,14;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1679 F;

Operator : UCL;

Project : UCL EQ-2;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 969.892,20;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1678 F;

Operator : UCL;

Project : UCL RD-1;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 1.135.709,84;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1680 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : "TIC";

Operator : CETIC;

Project : CETIC/Uitrsuting TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 740.400,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1606 F;

Operator : CETIC;

Project : CETIC/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 3.638.922,54;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1598 F;

Operator : CETIC;

Project : CETIC/Valorisatie TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 582.780,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1599 F;

Operator : CENAERO;

Project : CENAERO/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 6.450,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1602 F;

Operator : FPMS;

Project : FPMs/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 129.840,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1600 F;

Operator : MULTITEL;

Project : Multitel/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 269.999,98;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1607 F;

Operator : ULB;

Project : ULB/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 160.080,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1604 F;

Operator : UMH;

Project : UMH/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 200.820,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1605 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : "TIC";

Operator : FUNDP;

Project : FUNDP/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 710.212,93;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1614 F;

Operator : UCL;

Project : UCL/Onderzoek TIC;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 650.992,56;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1615 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : TIP TOP LAM;

Operator : CSL;

Project : Process control;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 120.161,40;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1784 F;

Operator : CSL;

Project : FGM Process control;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 176.133,21;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1785 F;

Operator : ULg;

Project : Caract Microstruct;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 37.891,64;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1791 F;

Operator : ULg;

Project : FGM Porositeit;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 111.881,72;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1787 F;

Operator : SIRRIS;

Project : Cladding;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 1.232.870,96;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1789 F;

Operator : SIRRIS;

Project : FGM;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 311.760,75;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1788 F;

Operator : SIRRIS;

Project : Diffusion GT;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 127.871,40;

Codificatie van het project : E CP 1 202004 1786 F;

Operator : CRM;

Project : FGM Caract;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 60.687,62;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1783 F;

Operator : CRM;

Project : "Diffusion";

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 64.942,20;

Codificatie van het project : E CP 1 202004 1790 F;

Operator : CEWAC Project : FGM destructt;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 28.863,75;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1782 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : "HAINAUT BIOMED";

Operator : UMH;

Project : "Centre d'Imagerie-UMH";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.685.490,36;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 2112 F;

Operator : FPMS;

Project : OPCAM-FPMs;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 583.714,20;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 2111 F;

Operator : ULB;

Project : "Centre d'Imagerie-ULB";

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 4.525.651,73;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1531 F;

Operator : ULB;

Project : OPCAM-ULB;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 442.114,80;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1534 F;

Operator : ULB;

Project : PSEUDART;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.007.636,70;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1530 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : WALEXTRACT;

Operator : CER;

Project : INGRENAT - antimicrobieel;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 182.390,94;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1945 F;

Operator : ULg;

Project : INGRENAT - antioxidant;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 132.300,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1944 F;

Operator : CELABOR;

Project : INGRENAT - winning;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 626.209,19;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1940 F;

Operator : CELABOR;

Project : Platform winning;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 778.781,10;

Codificatie van het project : E CP 1 202001 1938 F;

Operator : CELABOR;

Project : STABALIM - stabilisatie;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 293.939,07;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1942 F;

Operator : CELABOR;

Project : Valorisatie;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 218.576,74;

Codificatie van het project : E CP 1 202004 1943 F;

Operator : UCL;

Project : INGRENAT - toxico;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 300.300,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1939 F;

Operator : FUSAGX;

Project : STABALIM - ontwerp en processen;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 472.342,50;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1941 F;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : MEDIATIC;

Operator : FPMS;

Project : FPMs TI_PF 3_TRACEMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 218.700,60;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1754 F;

Operator : FPMS;

Project : FPMs TI_PF 1_TRANSMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 294.360,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1756 F;

Operator : FPMS;

Project : FPMs TI_PF 2_ENVIMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 298.602,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1761 F;

Operator : FPMS;

Project : FPMs TI_PF 4_INTREMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 575.085,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1751 F;

Operator : FPMS;

Project : FPMs TI_PF 5_3DMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 798.630,00;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1752 F;

Operator : FUCAM;

Project : FUCAM_PF3_TRACEMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 419.505,99;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1753 F;

Operator : MULTITEL;

Project : MULTITEL_PF1_TRANSMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.259.688,54;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1757 F;

Operator : MULTITEL;

Project : MULTITEL_PF2_ENVIMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.095.095,18;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1758 F;

Operator : MULTITEL;

Project : MULTITEL_PF3_TRACEMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.118.325,91;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1759 F;

Operator : MULTITEL;

Project : MULTITEL_PF4_INTERMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 902.072,78;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1760 F;

Operator : MULTITEL;

Project : MULTITEL_PF5_3DMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 892.517,89;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1755 F;

Operator : MULTITEL;

Project : OPTIMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 930.712,78;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 2077 F;

Operator : MUWAC;

Project : MUWAC_PF 3_TRACEMEDIA;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 392.980,11;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1750 F;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Valorisatie van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : MEDIATIC;

Operator : CENTEXBEL;

Project : CENTEXBEL_PF 2_ENVIMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 416.231,24;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1743 F;

Operator : ULg;

Project : INTELSIG_PF1_TRANSMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 256.705,20;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1746 F;

Operator : ULg;

Project : INTELSIG_PF2_ENVIMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 257.307,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1747 F;

Operator : ULg;

Project : INTELSIG_PF5_3DMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 1.349.532,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1745 F;

Operator : ULg;

Project : UMG MICROSYS_PF 3_TRACEMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 204.050,70;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1742 F;

Operator : SIRRIS;

Project : SIRRIS_PF 1_TRANSMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 387.234,75;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1744 F;

Operator : SIRRIS;

Project : OPTIMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 117.840,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202004 2076 F;

Operator : UCL;

Project : UCL_PF 5_3DMEDIA;

Basisallocatie : 01.02.02;

Vastleggingskredieten : 464.892,00;

Codificatie van het project : E CP 1 202002 1748 F, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 89.314 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 12 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 27 augustus 2008.

R. DEMOTTE Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^