Ministerieel Besluit van 27 februari 2001
gepubliceerd op 06 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021172
pub.
06/04/2001
prom.
27/02/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, bevestigd bij de wet van 30 maart 1987;

Gelet op de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021075 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staats sluiten tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 5, 7°, 46, § 1;

Gelet op de voorstellen van de Beheerscommissie van het Koninklijke Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 19 december 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 februari 2001, Besluit :

Artikel 1.De prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties (+ ateliers, animaties,...) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen worden vastgesteld volgens de tabellen opgenomen als bijlage A.

Art. 2.De bedragen uitgedrukt in Belgische frank in de derde kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1, zijn geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001.

Art. 3.De bedragen uitgedrukt in euro in de tweede kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1 zijn geldig vanaf 1 januari 2002.

Art. 4.De lijst van de personen voor wie een verlaagde prijs geldt, is vastgelegd in bijlage B.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Art. 6.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 februari 2001.

Ch. PICQUE

Bijlage A Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 februari 2001.

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Bijlage B Personen voor wie een verlaagde toegangsprijs voor de vaste tentoonstelling van het KBIN geldt Verlaagde prijs Volwassenen in groep (vanaf 15 personen) 6-17 jarigen/onder de 18 jaar (vergezeld) Studenten met geldige studentenkaart Jongerenpas (< 26 jaar) en CJP Seniorenkaart Leden van de Vrienden van het KBIN Personeel van andere musea (EU-landen) Visit Brussels Must of Brussels Visit Brussels Line (volwassenen, studenten, senioren) Zoo-abonnees Antwerpen Sterk verlaagde prijs Schoolgroepen en studentengroepen Jongerengroepen (jeugdbewegingen, Grabbelpas, opvangcentra...) Werklozen met geldige stempelkaart, bestaansminimumtrekkers Personen met een handicap Bijkomende kinderen/gezinskaart Wapiti-clubleden, Pandaclub WWF Gratis Kinderen van 0-5 jaar/jonger dan 6 (in familieverband) Abonnees ICOM-leden (met individuele kaart op naam) Leden van de Vlaamse Museumvereniging, van de « Association francophone des Musées de Belgique » en van de Brusselse Museumraad/Conseil bruxellois des Musées Pers Paspoort "Toeristische attracties" (2 personen) Personeelsleden van het KBIN en personen die onder hetzelfde dak wonen Deelnemers aan speciale activiteiten in het KBIN (symposia...) Onderwijzend personeel uit de EU-landen met geldig bewijs Gidsen van de stad Brussel (met geldige kaart) Countdownkaarthouders van DWTC/SSTC Natuurgidsen (met geldige kaart) Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 februari 2001.

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^