Ministerieel Besluit van 27 januari 2006
gepubliceerd op 10 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006200748
pub.
10/03/2006
prom.
27/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.3 en R.3 tot R.15;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de verenigingen voor gezinseducatie type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de regels inzake de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen die bestemd zijn voor een behandeling van meer dan 28 dagen en die een prijsvermindering van de huidige verpakking meebrengen type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie of dienst van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking sluiten tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 30 september 2004, 23 december 2004 en 2 juni 2005 waarbij het mandaat van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Wateradviescommissie verlengd wordt;

Gelet op de kandidaturen die de organisaties op basis van een dubbeltal voordragen, overeenkomstig artikel R. 4 van het Waterwetboek;

Gelet op de regel van de twee derde quota op grond waarvan er in een adviesorgaan maar twee derde van de leden tot hetzelfde geslacht mogen behoren, Besluit :

Artikel 1.De Wateradviescommissie bestaat uit de volgende gewone en plaatsvervangende leden : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Jean-Marie Marcoen, Mevr. Isabelle Jeurissen en de heer Vincent Paeps worden benoemd tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Wateradviescommissie.

Namen, 27 januari 2006.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^