Ministerieel Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 08 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 1998 tot aanwijziging van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de d

bron
ministerie van financien
numac
1998003428
pub.
08/09/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren sluiten tot aanwijziging van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid de artikelen 78, § 5, en 79, § 4, vervangen door het koninklijk besluit van 31 maart 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren sluiten tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van artikel 3 van het ministerieel besluit van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren sluiten tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de college van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren wordt, in afwachting dat bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit een auditeur-generaal van financiën met de functie van dienstchef wordt benoemd, het voorlopig voorstel van tuchtstraf tegen de personeelsleden van rang 13 bij de centrale diensten en bij de buitendiensten van voornoemde administratie, geformuleerd door De Rom, P.S.J., auditeur-generaal van financiën bij de Dienst « voorbereiding en begeleiding van de herstructurering ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1998.

Brussel, 27 juli 1998.

J.-J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^