Ministerieel Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 18 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 10 juli 1998 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinricht

bron
ministerie van justitie
numac
1998009618
pub.
18/08/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 10 juli 1998 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998009617 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 3 juni 1998 van het Hoog Overlegcomité, sector III, Justitie;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juli 1997 en 23 december 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 juni 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 29 juni 1998, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009401 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, onder de rubriek « Administratief personeel » worden de vermeldingen : « 21 van de 41 betrekkingen van eerstaanwezend directeur worden bezoldigd in de weddeschaal 13A; 20 van de 56 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddeschaal 10C; 15 van de 44 betrekkingen van psycholoog worden bezoldigd in de weddeschaal 10C; 9 van de 26 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10C; 18 van de 122 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus en van paramedicus worden bezoldigd in de weddeschaal 28F; 17 van de 110 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent en van maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28F; 19 van de 126 betrekkingen van eerstaanwezend probatieassistent en van probatieassistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28F; 7 van de 47 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder en van boekhouder worden bezoldigd in de weddeschaal 28D; 21 van de 81 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22B; 42 van de 119 betrekkingen van penitentiair assistent worden bezoldigd in de hoogste weddeschaal; 16 van de 52 betrekkingen van technisch assistent worden bezoldigd in de hoogte weddeschaal; 2199 van de 3518 betrekkingen van penitentiair beambte worden bezoldigd in de hoogste weddeschaal » vervangen door de vermeldingen : « 21 van de 42 betrekkingen van eerstaanwezend directeur worden bezoldigd in de weddeschaal 13A; 20 van de 58 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddeschaal 10C; 16 van de 46 betrekkingen van psycholoog worden bezoldigd in de weddeschaal 10C; 9 van de 27 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10C; 19 van de 126 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus en van paramedicus worden bezoldigd in de weddeschaal 28F; 17 van de 114 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent en van maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28F; 19 van de 129 betrekkingen van eerstaanwezend probatieassistent en van probatieassistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28F; 7 van de 49 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder en van boekhouder worden bezoldigd in de weddeschaal 28D; 22 van de 84 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22B; 43 van de 124 betrekkingen van penitentiair assistent worden bezoldigd in de hoogste weddeschaal; 16 van de 54 betrekkingen van technisch assistent worden bezoldigd in de hoogste weddeschaal; 2 273 van de 3 636 betrekkingen van penitentiair beambte worden bezoldigd in de hoogste weddeschaal ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het koninklijk besluit van 16 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998009617 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen.

Brussel, 27 juli 1998.

T. VAN PARYS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^