Ministerieel Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 05 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012687
pub.
05/09/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en bepalingen, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen op de inschakelingsbedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk, inzonderheid op artikel 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat het noodzakelijk is onverwijld nieuwe inschakelingsbedrijven voor het dienstjaar 1998 te erkennen om de indienstneming van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden toe te laten; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1° van het ministerieel besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 wordt aangevuld als volgt : « - KRINGLOOPCENTRUM DE CIRKEL C.V.B.A. Brecht - PRIMA VERA B.V.B.A. Zonhoven - BAOBAB CATERING C.V.B.A.S.O. Kortrijk. »

Art. 2.Artikel 1, 3° van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « - BIPASS (Bruxelles-Installation-Partenariat et Services) S.C.R.L.F.S. Bruxelles - PANEM ET LABOREM S.C.R.L.F.S. Bruxelles - PARCOURS DE LA FONDERIE S.C.F.S. Bruxelles - J.S.T. ENTREPRISE S.C.R.L.F.S. Bruxelles - REHABI'BOIS S.C.F.S. Bruxelles - MURMUUR S.C.R.L.F.S. Bruxelles. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1998.

Brussel, 27 juli 1998.

Mevr. M. SMET _______ Nota's (1) Wet van 21 december 1994, Belgisch Staatsblad van 23 december 1994. Koninklijk besluit van 30 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 11 april 1995.

Ministerieel besluit van 25 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^