Ministerieel Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 07 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1998015151
pub.
07/11/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden


De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 april 1976, 21 september 1978, 17 juli 1979, 9 april 1980, 1 oktober 1980 en 19 december 1980;

Gelet op het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 mei 1976, 1 juli 1976, 7 december 1977, 6 juni 1978, 2 oktober 1978, 22 maart 1979, 24 juli 1979, 30 november 1979, 1 oktober 1980, 4 oktober 1980, 15 december 1983, 20 januari 1987, 28 maart 1989, 6 september 1993 en 17 oktober 1994;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 1998.

Artikel 1.In artikel 6 van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 6 september 1993, wordt een § 4 ingevoegd, luidend als volgt : « § 4. De bedragen voorzien in § 1, § 2, § 3 worden jaarlijks aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand januari. »

Art. 2.In artikel 7 van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 6 september 1993, wordt een § 5 ingevoegd, luidend als volgt : « § 5. De bedragen voorzien in § 1, § 2, § 3, § 4 worden jaarlijks aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand januari. »

Art. 3.Bij wijze van overgangsmaatregel zal voor het jaar 1998 de indexatie zoals vermeld in artikelen 1 en 2, toegepast worden vanaf 1 oktober 1998 op basis van het gezondheidsindexcijfer van januari 1998. » Brussel, 27 juli 1998.

R. MOREELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^