Ministerieel Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 21 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen op basis van planten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022532
pub.
21/08/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen op basis van planten


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 april 1993 tot tijdelijke schorsing van het afleveren van bepaalde geneesmiddelen op basis van planten, verlengd door de ministeriële besluiten van 17 mei 1994, 19 mei 1995 en 14 mei 1996;

Overwegende dat er redenen bestaan om aan te nemen dat de effecten van geneesmiddelen die bepaalde planten bevatten schadelijk zouden kunnen zijn; dat evenwel, in voorkomend geval, de homeopatische geneesmiddelen die deze bevatten op onderscheiden wijze dienen te worden behandeld;

Gelet op het advies van de Geneesmiddelencommissie, Besluit :

Artikel 1.De schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor menselijk en inwendig gebruik die de hiernavolgende planten als dusdanig of onder gepulveriseerde vorm of onder elke andere galenische vorm bevatten, wordt voor een periode van twee jaar verlengd : 1. Borago officinalis 2.Eupatorium cannabinum 3. Petasites officinalis 4.Senecio jacobaea 5. Senecio vulgaris 6.Symphytum officinale 7. Tussilago farfara 8.Aristolochia spp.

Art. 2.Artikel 1 is niet van toepassing op homeopathische geneesmiddelen die de eerste zeven vermelde planten bevatten in een dilutie die groter is dan D 6.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 5 mei 1998.

Brussel, 27 juli 1998.

M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^