Ministerieel Besluit van 27 juli 2000
gepubliceerd op 15 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat, van de verdeling van de betrekkingen in le

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016207
pub.
15/09/2000
prom.
27/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997016197 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen sluiten tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat, van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen


De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op artikel 107, lid 2 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de wetenschappelijke inrichtingen die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997 tot vaststelling van de lijst, het niveau, de structuur en de bevoegdheden van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997016197 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen sluiten tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat, van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Tussenoverlegcomité van de wetenschappelijke instellingen die onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorteren, gegeven ter gelegenheid van zijn vergaderingen van 5 en 19 juni 2000;

Gelet op de noodzaak om de structuur van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Argrochemie in overeenstemming te brengen met de huidige vereisten van een federaal referentielaboratorium inzake dierenziekten en residuen en contaminanten in landbouwproducten;

Gelet op de noodzaak om de structuur van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gembloux aan te passen om functionele redenen, Besluit :

Artikel 1.De tabel I - Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie - en de tabel III - Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gembloux - voorkomend in bijlage van het ministerieel besluit van 9 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997016197 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen sluiten tot vaststelling van elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat, van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen zijn vervangen door de tabellen I en III voorkomend in bijlage van het huidig besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2000.

Brussel, 27 juli 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 juli 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^