Ministerieel Besluit van 27 juli 2000
gepubliceerd op 16 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016214
pub.
16/09/2000
prom.
27/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2000. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 mei 1999.

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het eigenlijke Ministerie van Middenstand en Landbouw, gegeven ter gelegenheid van zijn vergadering van 16 november 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 oktober 1999;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 december 1999;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 januari 2000, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 mei 1999 worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 4 van de 41 betrekkingen van ingenieur-directeur of dierenarts-directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13 E. 5 van de 18 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13 B. De betrekking van industrieel ingenieur-directeur of architect-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 B. De betrekking van vertaler-revisor-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 B. 48 van de 193 betrekkingen van ingenieur of dierenarts worden bezoldigd in de weddenschaal 10 F. 97 van de 193 betrekkingen van ingenieur of dierenarts worden bezoldigd in de weddenschaal 10 E. 1 van de 2 betrekkingen van actuaris wordt bezoldigd in de weddenschaal : 1 205 758 - 1 713 329 3 1 x 26 713 82 x 53 429 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) 1 van de 2 betrekkingen van actuaris wordt bezoldigd in de weddenschaal 10 E. 26 van de 73 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C. 7 van de 20 betrekkingen van industrieel ingenieur of architect worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C. 1 van de 4 betrekkingen van vertaler-revisor wordt bezoldigd in de weddenschaal 10 C. 4 van de 14 betrekkingen van ingenieur of dierenarts voorbehouden voor de Vertegenwoordiging in het buitenland worden bezoldigd in de weddenschaal 10 F. 1 van de 5 betrekkingen van programmeringsanalist wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 L. 2 van de 6 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler worden bezoldigd in de weddenschaal 28 I. 3 van de 13 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder worden bezoldigd in de weddenschaal 28 D. 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent kan bezoldigd worden in de weddenschaal 28 F. 2 van de 6 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B. 12 van de 46 betrekkingen van eerstaanwezend controleur worden bezoldigd in de weddenschaal 28 J. 20 van de 76 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B. 26 van de 260 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 I. 73 van de 260 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H. 57 van de 260 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 F. 3 van de 43 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E. 10 van de 43 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D. 13 van de 43 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C. B. Technisch personeel 77 van de 306 betrekkingen van eerstaanwezend technisch assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28 J. 8 van de 30 betrekkingen van hoofdtechnicus worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 4 van de 10 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 J. 2 van de 10 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 G. 6 van de 12 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E. § 2. In : 2 betrekkingen van ingenieur of dierenarts bezoldigd in de weddenschaal 10 F; 5 betrekkingen van ingenieur of dierenarts bezoldigd in de weddenschaal 10 E; 2 betrekkingen van bestuurschef bezoldigd in de weddenschaal 22 B; 2 betrekkingen van klerk bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 4 betrekkingen van klerk bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 4 betrekkingen van klerk bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 1 betrekking van beambte bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 1 betrekking van hoofdtechnicus bezoldigd in de weddeschaal 22 B, opgericht ter vervanging van arbeidsposten van contractuelen opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractuelen.

Art. 2.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1999, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Brussel, 27 juli 2000.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^