Ministerieel Besluit van 27 juli 2006
gepubliceerd op 22 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022797
pub.
22/08/2006
prom.
27/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, inzonderheid op artikel 5bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van 15 mei 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden, gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 juli 2004;

Overwegende de richtlijn 2006/37/EG van de Commissie van 30 maart 2006 tot wijziging van bijlage II bij de richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van bepaalde stoffen;

Gelet op het advies nr. 40.545/3 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2006, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage van het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden, gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 juli 2004, wordt het woord « Foliumzuur » vervangen door « Folaat ».

Art. 2.Voor de nutriënten opgenomen in de 1ste kolom van de bijlage, worden de chemische vormen in de 2de kolom toegevoegd aan de bijlage van het hierboven vermelde ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten.

Brussel, 27 juli 2006.

R. DEMOTTE

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 juli 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^