Ministerieel Besluit van 27 juni 2017
gepubliceerd op 02 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Ambulancier medisch-sanitair vervoer » (code 824125S20V1), gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017020527
pub.
02/08/2017
prom.
27/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020527

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


27 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Ambulancier medisch-sanitair vervoer (overeenkomst) » (code 824125S20V1), gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Overwegende dat aan de executieve cel van de Service Francophone des Métiers et Qualifications een opportuniteitsadvies op 27 april 2017 werd toegestuurd;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene raad van het onderwijs voor sociale promotie van 27 april 2017, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Ambulancier medisch-sanitair vervoer (overeenkomst) » (code 824125S20V1), alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad.

Vijf van de onderwijseenheden waaruit de afdeling bestaat, worden gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs en één onderwijseenheid wordt op het niveau van het hoger secundair kwalificatieonderwijs gerangschikt.

Art. 2.De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint ten laatste op 1 januari 2019.

De bij dit besluit bedoelde afdeling vervangt de afdeling « Ambulancier medisch-sanitair vervoer (overeenkomst) » (code 824125S20X1).

Art. 3.Het bekwaamheidsbewijs dat wordt uitgereikt op het einde van de afdeling « Ambulancier medisch-sanitair vervoer (overeenkomst) » (code 824125S20V1) is het getuigschrift « Ambulancier medisch-sanitair vervoer (overeenkomst) » dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Brussel, 27 juni 2017.

I. SIMONIS Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^