Ministerieel Besluit van 27 juni 2017
gepubliceerd op 12 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 juni 2001 tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017030514
pub.
12/07/2017
prom.
27/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030514

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


27 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001016207 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten sluiten tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in de landbouw, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, artikel 3, § 1, 7°, laatst gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenningen, de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001016207 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten sluiten tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 augustus 2016;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 17 november 2016;

Gelet op advies 61.108/1 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit van 9 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001016207 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten sluiten tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten wordt opgeheven.

Brussel, 27 juni 2017.

W. BORSUS


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^