Ministerieel Besluit van 27 maart 2018
gepubliceerd op 24 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2018 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen

bron
vlaamse overheid
numac
2018031731
pub.
24/08/2018
prom.
27/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031731

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


27 MAART 2018. - Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2018 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, 21 juni 2013, 15 juli 2016, 2 december 2016 en 20 januari 2017, artikel 14 en 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, bijlage V, artikel 2, laatst gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 27 februari 2015, 13 maart 2015, 3 juli 2015, 2 oktober 2015, 4 december 2015 en 18 december 2015, 18 maart 2016, 29 april 2016, 4 mei 2016, 15 juli 2016, 14 oktober 2016, 5 mei 2017, 16 juni 2017, 27 oktober 2017, 22 december 2017 en 19 januari 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2018, Besluit : Enig artikel. Het totaal aantal voltijdse equivalenten (VTE) van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen (DMW) wordt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 vastgelegd op 440,15 VTE. De verdeling van het totaal aantal VTE, vermeld in het eerste lid, gebeurt als volgt :

DMW van de Christelijke Mutualiteit St.-Michielsbond Brussel - Vilvoorde

21,00

DMW van de Christelijke Mutualiteit Antwerpen

36,15

DMW van de Christelijke Mutualiteit regio Mechelen - Turnhout

32,35

DMW van het Christelijk Ziekenfonds Leuven - Kessel-Lo

15,93

DMW van de Christelijke Mutualiteit Limburg

30,92

DMW van de Christelijke Mutualiteit Brugge

11,17

DMW van de Christelijke Mutualiteit Oostende

13,05

DMW van de Christelijke Mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen - Kortrijk

23,01

DMW van de Christelijke Mutualiteit Waas en Dender - Sint-Niklaas

16,46

DMW van de Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen - Gent

36,50

DMW van de Christelijke Mutualiteit Roeselare-Tielt - Roeselare

13,14

Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten

249,68

DMW van het West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds - Brugge

3,00

DMW van de Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest

3,97

DMW van de Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen

7,03

DMW van de Liberale Mutualiteit Limburg - Hasselt

4,00

DMW van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen - Gent

10,00

DMW van de Liberale Mutualiteit Vlaams-Brabant te Brussel

5,00

Landsbond van de Liberale Mutualiteiten

33,00

DMW van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen- Aalst

7,50

DMW van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds - Lier

5,52

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen

13,02

DMW van het Onafhankelijk Ziekenfonds 501

16,85

DMW van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

21,90

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

38,75

DMW van de Socialistische Mutualiteit Brabant

8,34

DMW van de Socialistische Mutualiteit De Voorzorg - Hasselt

15,14

DMW van de Socialistische Mutualiteit Bond Moyson Oost-Vlaanderen

24,86

DMW van de Socialistische Mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen

16,10

DMW van de Socialistische Mutualiteit De Voorzorg Provincie Antwerpen - Mechelen

41,26

Landsbond van de Socialistische Mutualiteiten

105,70

TOTAAL

440,15


Brussel, 27 maart 2018.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^