Ministerieel Besluit van 27 maart 2019
gepubliceerd op 08 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019011565
pub.
08/04/2019
prom.
27/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011565

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


27 MAART 2019. - Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen


De Minister van Buitenlandse zaken, Gelet op het consulair wetboek, de artikelen 4, 35 en 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande de oprichting van consulaten, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vastlegging, voor 2018, van de moda type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszeker type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019200168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2018, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de wijziging en de coördinatie van de st type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie sluiten waarbij het consulaat van België te Cotonou afgeschaft wordt, Besluit :

Artikel 1.Het hoofd van de consulaire agentschappen te: Bamako Cotonou Niamey Maputo heeft bevoegdheid tot : - afgifte van Belgische noodreisdocumenten; - de afgifte van lijkpassen; - de bevestiging van levensbewijzen voor Belgische onderdanen.

Art. 2.Het hoofd van de in artikel 1 genoemde consulaire agentschappen heeft toegang, enkel voor consultatie, tot de gegevens van de Belgen die in zijn ressort ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters.

Art. 3.Het hoofd van het consulaire agentschap te Cotonou heeft bevoegdheid tot legalisatie.

Art. 4.Het Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen van 26 september 2016 wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019.

Brussel, 27 maart 2019.

D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^