Ministerieel Besluit van 27 mei 1999
gepubliceerd op 13 juli 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 1998 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016208
pub.
13/07/1999
prom.
27/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gegeven op 13 juli 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 augustus 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 12 februari 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 12 februari 1999, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw wordt als volgt gewijzigd : - onder het opschrift "A. Administratief personeel", word(t)(en) de bepaling(en) inzake de betrekking van : Adviseur;

Ingenieur of dierenarts;

Adjunct-adviseur;

Bestuurschef;

Klerk;

Beambte, vervangen door de volgende bepaling(en) : « 5 van de 18 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 13 B ». « 48 van de 193 betrekkingen van ingenieur of dierenarts worden bezoldigd in de weddeschaal 10 F ». « 97 van de 193 betrekkingen van ingenieur of dierenarts worden bezoldigd in de weddeschaal 10 E ». « 26 van de 73 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C ». « 20 van de 76 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22 B ». « 21 van de 260 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 I ». « 68 van de 260 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 H ». « 52 van de 260 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 F ». « 2 van de 43 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E ». « 9 van de 43 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 D ». « 12 van de 43 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 C »; - onder het opschrift "C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel", word(t)(en) de bepaling(en) inzake de betrekking van : Geschoold arbeider vervangen door de volgende bepaling(en) : « 6 van de 12 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E ». § 2. Artikel 1, § 2, van hetzelfde besluit, wordt als volgt gewijzigd : de bepalingen inzake de betrekkingen van : ingenieur of dierenarts; klerk; worden vervangen door de volgende bepalingen : « 2 betrekkingen van ingenieur of dierenarts bezoldigd in de weddeschaal 10 F; » « 5 betrekkingen van ingenieur of dierenarts bezoldigd in de weddeschaal 10 E; » « 1 betrekking van klerk bezoldigd in de weddeschaal 30 I; » « 4 betrekkingen van klerk bezoldigd in de weddeschaal 30 H; » « 3 betrekkingen van klerk bezoldigd in de weddeschaal 30 F; ». § 3. In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, worden de bepalingen inzake de betrekkingen van : industrieel ingenieur of architect geschrapt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 27 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Brussel, 27 mei 1999.

K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^