Ministerieel Besluit van 27 mei 2014
gepubliceerd op 16 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2014035884
pub.
16/09/2014
prom.
27/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


27 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009, 23 december 2010 en 12 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014;

Gelet op het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 oktober 2012 en 12 augustus 2013, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011, gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 augustus 2013, wordt bijlage 5 vervangen door de bijlage, die bij dit ministerieel besluit is gevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2014.

Brussel, 27 mei 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^