Ministerieel Besluit van 27 november 1997
gepubliceerd op 23 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1995 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022881
pub.
23/01/1998
prom.
27/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


27 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1995 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op artikel 14 van de wet van 23 juli 1932 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de octrooien, de fabrieks- en handelsmerken, de nijverheidstekeningen en modellen, en de nijverheidseigendom in het algemeen, gewijzigd bij artikel 53 van de wet van 20 juli 1991, Enig artikel. De kosten voor het toezicht op en de controle de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en uit de werkzaamheden die nodig zijn voor het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen, bedroegen in 1995 : F 23 200 000. Het teveel geïnde bedrag ten belope van F 3 500 000 zal verdeeld worden onder de gemachtigde verzekeringsinstellingen, volgens een identieke procentsverdeling als deze toegepast voor de inning voor het dienstjaar 1995.

Brussel, 27 november 1997.

Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^