Ministerieel Besluit van 27 november 1997
gepubliceerd op 23 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1998 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022882
pub.
23/01/1998
prom.
27/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


27 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1998 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op artikel 14 van de wet van 23 juli 1932 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de octrooien, de fabrieks- en handelsmerken, de nijverheidstekeningen en modellen en de nijverheidseigendom in het algemeen gewijzigd bij artikel 53 van de wet van 20 juli 1991, Besluit : Enig artikel. De kosten die in 1998 voor de Regering voortvloeien uit het toezicht op de controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en uit de werkzaamheden die nodig zijn voor het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen belopen F 28 300 000.

Ze worden omgeslagen tussen de gemachtigde verzekeringsinstellingen voor de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, ten belope van 1,141467 per duizend van de sommen die ze in 1996 voor de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidongevallen betaald hebben.

Brussel, 27 november 1997.

Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^