Ministerieel Besluit van 27 november 1997
gepubliceerd op 18 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het deel van de in 1997 door de "Société régionale wallonne du Logement" uitgegeven leningen dat deze maatschappij voor de bestrijding van ongezonde woningen moet bestemmen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027692
pub.
18/12/1997
prom.
27/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


27 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van het deel van de in 1997 door de "Société régionale wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) uitgegeven leningen dat deze maatschappij voor de bestrijding van ongezonde woningen moet bestemmen


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, Gelet op de Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 41 en 43;

Gelet op het decreet van 25 oktober 1984 tot instelling van de "Société régionale wallonne du Logement", inzonderheid op artikel 32, Besluiten : Enig artikel. Het deel van de in 1997 door de "Société régionale wallonne du Logement" uitgegeven leningen dat deze maatschappij, overeenkomstig de artikelen 41 en 43 van de Huisvestingscode, voor de bestrijding van ongezonde woningen moet bestemmen, is op 40 % vastgesteld.

Namen, 27 november 1997.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE W. TAMINIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^