Ministerieel Besluit van 27 november 2009
gepubliceerd op 24 december 2009

Ministerieel besluit tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies

bron
vlaamse overheid
numac
2009036146
pub.
24/12/2009
prom.
27/11/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen


27 NOVEMBER 2009. - Ministerieel besluit tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies


De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, artikel 9, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, artikel 10, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2009;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, artikel 32, derde lid, dat toestaat dat wordt voorbijgegaan aan de verplichting tot adviesaanvraag als een opgericht adviescomité nog niet is samengesteld;

Gelet op advies 47.332/3 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De classificatienormen inzake het comfort dat wordt aangeboden aan de logerende toeristen in een toeristisch logies van de categorie hotel, worden bepaald in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De classificatienormen inzake het comfort dat wordt aangeboden aan de logerende toeristen in een toeristisch logies van de categorie gastenkamer, worden bepaald in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

In afwijking van het eerste lid zijn voor een toeristisch logies van de categorie gastenkamer dat ligt in het district Antwerpen van de stad Antwerpen, in de deelgemeente Brugge van de stad Brugge, in de deelgemeente Gent van de stad Gent, in de deelgemeente Leuven van de stad Leuven, in de deelgemeente Mechelen van de stad Mechelen of in een van de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de classificatienormen van toepassing die bepaald worden in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

In afwijking van het eerste lid zijn voor een toeristisch logies van de categorie gastenkamer dat ligt in het district Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk of Berendrecht-Zandvliet-Lillo van de stad Antwerpen, in de deelgemeente Koolkerke, Sint-Andries, Sint-Michiels, Assebroek, Sint-Kruis, Dudzele of Lissewege van de stad Brugge, in de deelgemeente Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel, Ledeberg, Gentbrugge, Afsnee, Sint-Denijs-Westrem of Zwijnaarde van de stad Gent, in de deelgemeente Heverlee, Kessel-Lo, Wijgmaal of Wilsele van de stad Leuven of in de deelgemeente Heffen, Hombeek, Leest, Muizen of Walem van de stad Mechelen, naargelang de keuze van de vergunningaanvrager, de classificatienormen van toepassing die bepaald worden in bijlage 2 of bijlage 3, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 3.De classificatienormen inzake het comfort dat wordt aangeboden aan de logerende toeristen in een toeristisch logies van de categorie vakantiewoning, worden bepaald in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.De classificatienormen inzake het comfort dat wordt aangeboden aan de logerende toeristen in een toeristisch logies van de subcategorie camping of de subcategorie minicamping, worden bepaald in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.De classificatienormen inzake het comfort dat wordt aangeboden aan de logerende toeristen in een toeristisch logies van de subcategorie verblijfpark, worden bepaald in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.De classificatienormen inzake het comfort dat wordt aangeboden aan de logerende toeristen in een toeristisch logies van de subcategorie kampeerautoterrein, worden bepaald in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.Een toeristisch logies van de subcategorie trekkershut dat voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristisch logies, verkrijgt bij de toekenning van de vergunning de comfortclassificatie 'basic'.

Art. 8.Ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies worden de classificatienormen voor een toeristisch logies van de subcategorie camping, minicamping en verblijfpark ingedeeld in vier specifieke rubrieken met een eigen comfortclassificatie.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies.

Brussel, 27 november 2009.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^