Ministerieel Besluit van 27 november 2014
gepubliceerd op 23 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009652
pub.
23/12/2014
prom.
27/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, gewijzigd door de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van st sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, artikel 34;

Gelet op het advies van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek van 26 mei 2014, Besluit :

Artikel 1.De heer DE ROY Gilbert wordt, binnen het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, benoemd als aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken, voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 27 november 2014.

De Minister van Justitie, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^