Ministerieel Besluit van 28 april 1999
gepubliceerd op 28 mei 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
1999003308
pub.
28/05/1999
prom.
28/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 1999. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën


De Minister van Begroting, De Minister van Pensioenen, De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 24 juli 1998;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 december 1998;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 8 december 1998;

Gelet op het gemotiveerd advies van het tussenoverlegcomité (departement Financiën) van 4 februari 1999, Besluiten :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 1 maart1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 5 van de 20 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; de enige betrekking van vertaler-revisor-directeur kan worden bezoldigd in de weddenschaal 13 B; 2 van de 7 betrekkingen van vertaler-revisor worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; 18 van de 24 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 3 van de 10 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; 1 van de 4 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 I; 2 van de 10 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28 F; 1 van de 4 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 F; de enige betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris mag worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B; 3 van de 10 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; 1 van de 3 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 1 van de 3 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 1 van de 3 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 9 van de 118 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 26 van de 94 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 20 van de 94 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 5 van de 94 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 7 van de 44 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 G; 13 van de 44 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 J; 72 van de 151 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 2.De betrekkingen opgenomen in artikel 3, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 9 van de 34 betrekkingen van de pool « directeur-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 31 van de 44 betrekkingen van de pool « eerste attaché van financiën - eerstaanwezend adjunct-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 2 van de 6 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; de enige betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris mag worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B; 6 van de 21 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 2 van de 6 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 11 van de 133 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 3 van de 11 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 2 van de 11 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 11 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel de enige betrekking van vakman kan worden bezoldigd hetzij in de weddenschaal 30 G, hetzij in de weddenschaal 30 J; 5 van de 11 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 3.De betrekkingen opgenomen in artikel 4, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 4 van de 10 betrekkingen van de pool « directeur-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 7 van de 10 betrekkingen van de pool « eerste attaché van financiën - eerstaanwezend adjunct-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 2 van de 8 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B; de enige betrekking van bestuurschef mag worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 2 van de 6 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 1 van de 9 betrekkingen van assistent bij financiën wordt bezoldigd in de weddenschaal 30S3.

Art. 4.De betrekkingen opgenomen in artikel 5, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 5 van de 20 betrekkingen van de pool « directeur-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 19 van de 26 betrekkingen van de pool « eerste attaché van financiën - eerstaanwezend adjunct-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 6 van de 22 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 2 van de 6 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 11 van de 135 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 7 van de 24 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 5 van de 24 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 24 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 5.De betrekkingen opgenomen in artikel 6, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel de enige betrekking van directeur mag worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 1 van de 2 betrekkingen van eerste attaché van financiën wordt bezoldigd in de weddenschaal 10S3; de enige betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris mag worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B.

Art. 6.De betrekkingen opgenomen in artikel 7, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 3 van de 13 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 8 van de 10 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3. de enige betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris mag worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B; 1 van de 2 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddenschaal 22 B; 1 van de 3 betrekkingen van assistent bij financiën wordt bezoldigd in de weddenschaal 30S3.

Art. 7.De betrekkingen opgenomen in artikel 8, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 2 van de 6 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2.

Art. 8.De betrekkingen opgenomen in artikel 9, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 8 van de 32 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 52 van de 62 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 8 van de 31 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; de enige betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris mag worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B; 1 van de 5 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddenschaal 22 B; de enige betrekking van klerk kan worden bezoldigd hetzij in de weddenschaal 30 F, hetzij in de weddenschaal 30 H, hetzij in de weddenschaal 30 I; 4 van de 50 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 6 van de 20 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 4 van de 20 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 20 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 7 van de 14 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 9.De betrekkingen opgenomen in artikel 10, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 1006 van de 1456 betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 194 van de 728 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 238 van de 2975 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 127 van de 452 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 95 van de 452 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 23 van de 452 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 7 van de 14 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 10.De betrekkingen opgenomen in artikel 12, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 7 van de 26 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 27 van de 36 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 2 van de 8 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; 1 van de 5 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddenschaal 22B; 4 van de 44 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 7 van de 24 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 5 van de 24 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 24 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 3 van de 6 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 11.De betrekkingen opgenomen in artikel 13, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 127 van de 311 betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; de enige betrekking van eerste scheikundig adviseur mag worden bezoldigd in de weddenschaal 13 E; 3 van de 5 betrekkingen van scheikundig adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 E; 1 van de 5 betrekkingen van scheikundig adviseur wordt bezoldigd in de weddenschaal 10 F; 1 van de 5 betrekkingen van eerstaanweznd laborant wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 B; 42 van de 158 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 169 van de 2 114 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 13 van de 46 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 10 van de 46 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 2 van de 46 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 1 van de 2 betrekkingen van geschoold arbeider wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 12.De betrekkingen opgenomen in artikel 14, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 3 van de 11 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 19 van de 24 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 2 van de 6 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; 1 van 2 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddenschaal 22B; 1 van de 15 betrekkingen van assistent bij financiën wordt bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 1 van de 2 betrekkingen van beambte mag worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 1 van de 2 betrekkingen van beambte mag worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 2 betrekkingen van beambte mag worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 13.De betrekkingen opgenomen in artikel 15, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 4 van de 17 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 30 van de 38 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 2 van de 9 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; de enige betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris mag worden bezoldigd in de weddenschaal 28 B; 1 van de 4 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddenschaal 22B; 2 van de 25 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 1 van de 3 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 1 van de 3 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 3 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 14.De betrekkingen opgenomen in artikel 16, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 201 van de 464 betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 61 van de 230 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 26 van de 323 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 7 van de 25 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 5 van de 25 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 25 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meester-, vak- en dienstpersoneel 1 van de 3 betrekkingen van vakman wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 G; 1 van de 3 betrekkingen van vakman wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 J; 15 van de 32 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 15.De betrekkingen opgenomen in artikel 17, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 280 van de 744 betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 66 van de 247 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 72 van de 901 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 43 van de 154 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 32 van de 154 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 8 van de 154 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 4 van de 8 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 16.De betrekkingen opgenomen in artikel 18, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 2 van de 8 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 8 van de 11 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 2 van de 7 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; 1 van de 2 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddenschaal 22B; 2 van de 19 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 1 van de 3 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 1 van de 3 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 3 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 17.De betrekkingen opgenomen in artikel 19, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 117 van de 319 betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 15 van de 55 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; 42 van de 519 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3; 5 van de 18 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 4 van de 18 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 18 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel de enige betrekking van vakman kan worden bezoldigd hetzij in de weddenschaal 30 G, hetzij in de weddenschaal 30 J; 33 van de 68 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 18.De betrekkingen opgenomen in artikel 21, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 2 van de 6 betrekkingen van directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13S2; 4 van de 8 betrekkingen van eerste attaché van financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; de enige betrekking van programmeringsanalist mag worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; de enige betrekking van bestuurschef mag worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; de enige betrekking van assistent bij financiën mag worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3.

Art. 19.§ 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 22, § 1 van hetzelfde besluit, worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel de enige betrekking van industrieel ingenieur-directeur mag worden bezoldigd in de weddenschaal 13 B; 1 van de 3 betrekkingen van industrieel ingenieur wordt bezoldigd in de weddenschaal 10 C. B. Technisch personeel 1 van de 2 betrekkingen van hoofdtechnicus wordt bezoldigd in de weddenschaal 22 B. C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 2 van 12 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 G; 4 van 12 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 J; 26 van de 54 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E. § 2. In 7 betrekkingen van geschoold arbeider bezoldigd volgens de weddenschaal 42 E, opgericht ter vervanging van arbeidsposten van contractuelen en opgenomen in artikel 22 van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractuelen.

Art. 20.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in de artikelen 1 tot 19 vastgestelde betrekkingen.

Art. 21.De weddenschaal 26 H wordt toegekend aan 90 % van de betrekkingen van verificateur en van landmeter van financiën. De weddenschaal 28S2 wordt toegekend aan 80 % van de betrekkingen van eerstaanwezend verificateur en van landmeter-expert van financiën.

Art. 22.Het ministerieel besluit van 6 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003362 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003364 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 juli 1997 en 6 mei 1998, wordt opgeheven.

Art. 23.Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 januari 1999.

Brussel, 28 april 1999.

De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY De Minister van Pensioenen, M. COLLA De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^