Ministerieel Besluit van 28 april 2000
gepubliceerd op 17 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014132
pub.
17/06/2000
prom.
28/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2000. - Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1999, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000, inzonderheid artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Het boekje met zes speciale postzegels met onbeperkte geldigheid, dat de uitgifte « Muziek » vormt, is een ondeelbaar geheel en zal verkocht worden tegen de prijs van 102 BEF 2,53 euro . De zegels zullen gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 2.Dit boekje zal verkocht worden vanaf vanaf 8 mei 2000 in al de postkantoren van het Rijk.

Art. 3.Het postzegelboekje zal nochtans bij voorrang worden verkocht uitsluitend door de op volgende adressen ingerichte voorlopige postkantoren : - op 6 en 7 mei 2000, van 10 tot 17 uur, in het : Foyer communal Place Arthur Lacroix 1 5030 Gembloux - op 5 mei 2000 van 13 tot 18 uur, en op 6 en 7 mei 2000 van 10 tot 18 uur op het Internationaal Postzegelsalon « Phileuro » dat doorgaat in het : Tentoonstellingspark Paleis 10 Heizel 1020 Brussel

Art. 4.De voormelde postwaarden zullen net als de gewone postzegels, voor frankering in binnen- en buitenlandse dienst mogen worden gebruikt..

Art. 5.De Gedelegeerd Bestuurder van DE POST is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 28 april 2000.

R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^