Ministerieel Besluit van 28 april 2000
gepubliceerd op 17 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014134
pub.
17/06/2000
prom.
28/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2000. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op artikel 1, Besluit :

Artikel 1.De gewone postzegels, ter waarde van 1 BEF 0,02 euro , 2 BEF 0,05 euro , 3 BEF 0,07 euro en 5 BEF 0,12 euro met de afbeelding van vogels, nl. de kruisbek, de boomkruiper, de graspieper en de keep, zullen gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegels zullen voor frankering in binnenlandse dienst mogen worden gebruikt.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde postwaarden zullen verkocht worden, uitsluitend door de op volgende adressen ingerichte voorlopige postkantoren : - op 6 en 7 mei 2000, van 10 tot 17 uur in het : Foyer communal Place Arthur Lacroix 1 5030 Gembloux - op vrijdag 5 mei van 13 tot 18 u en op 6 en 7 mei 2000 van 10 tot 18 u op het Inter-nationaal Postzegelsalon « PHILEURO » dat doorgaat in het : Tentoonstellingspark Paleis 10 Heizel 1020 Brussel - en vanaf 8 mei 2000 in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 3.De oplage wordt bepaald volgens de behoeften van de dienst.

Art. 4.De Gedelegeerd Bestuurder van DE POST is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 28 april 2000.

R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^