Ministerieel Besluit van 28 augustus 2009
gepubliceerd op 31 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009608
pub.
31/08/2009
prom.
28/08/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2009. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, inzonderheid het artikel 12 waarbij een commissie tot bescherming van de maatschappij wordt ingesteld bij elke psychiatrische afdeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 1930 houdende oprichting van de Commissies bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009694 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers v sluiten houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, inzonderheid het artikel 12 waarbij een commissie tot bescherming van de maatschappij wordt ingesteld bij elke psychiatrische afdeling, Besluit :

Artikel 1.In de commissies tot bescherming van de maatschappij waarvan de voorzitters werden aangewezen door de eerste voorzitters van de hoven van beroep, worden de leden bij het huidig besluit benoemd, voor een periode van drie jaar die ingaat op 1 september 2009.

Art. 2.De commissies ter bescherming van de maatschappij opgericht bij de psychiatrische afdelingen van de strafinrichtingen te Antwerpen, Gent, Leuven-Hulp, Vorst, Namen, Lantin, Bergen en Jamioulx zijn op de volgende wijze samengesteld : Bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen : Voorzitter : -Mevr. V. LENDERS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen.

Plaatsvervangend voorzitter : - de heer W. LEEMANS, ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen; - de heer M. CARETTE, ere-raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - Mevr. K. TRANSAUX, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen.

Lid-advocaat : - de heer W. MALFLIET. Plaatsvervangend lid-advocaat : - de heer L. OTTE; - de heer P. VAN LEEMPUT; - Mevr. F. BEN-ASRI. Lid-geneesheer : - de heer L. VAN EYKEN. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer A. BELLENS; - Mevr. O. KRAHEL. Bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent : Voorzitter : - de heer H. HEIMANS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent.

Plaatsvervangend voorzitter : - de heer A. SIMONS, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde; - de heer D. HUYGEBAERT, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Lid-advocaat : - de heer G. CARRE. Plaatsvervangend lid-advocaat : - de heer T. DESCHEPPER; - de heer P. DE PAUW; - de heer M. DE CLIPPELE; - Mevr. G. NEIRYNCK; - Mevr. E. DE MOOR; - de heer B. VAN LANCKER. Lid-geneesheer : - de heer A. VEREECKEN. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer P. VAN OOTEGHEM; - de heer P. VAN PETEGHEM; - de heer E. VAN HOOFSTAT; - de heer H. VAN NUFFEL; - de heer G. STELLAMANS; - Mevr. S. HOSTE; - de heer K. WILLEMS. Bij de psychiatrische afdeling van de hulpgevangenis te Leuven : Voorzitter : - de heer R. DECOUX, eremagistraat, voormalig rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. I. DE KEMPENEER, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven; - de heer P. VANDENBERGH, eremagistraat, voormalig rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Lid-advocaat : - de heer P. SIFFERT. Plaatsvervangend lid-advocaat : - de heer G. MICHEL; - Mevr. S. VAN GASTEL. Lid-geneesheer : - de heer R. VERELST. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer P. IGODT; - de heer G. WALPOT. Bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Vorst : Plaatsvervangend voorzitter : - de heer W. THIERRY, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Lid-advocaat : - Mevr. C. MOREAU Plaatsvervangend lid-advocaat : - de heer R. BRIBOSIA; - de heer H. VAN DEN NEST; - Mevr. N. DUMONT. Lid-geneesheer : - de heer D. CROMPHOUT Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer F. VAN MOL; - de heer P. LIEVENS; - de heer G. STELLAMANS. Bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Lantin : Voorzitter : - de heer H.-P. GODIN, voorzitter emeritus in het hof van beroep te Luik.

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. A. FRESON, raadsheer in het hof van beroep te Luik; - de heer A. MANKA, raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Lid-advocaat : - Mevr. C. PEVEE Plaatsvervangend lid-advocaat : - de heer J.-P. REYNDERS; - Mevr. C. LECHANTEUR. Lid-geneesheer : - de heer F. GOFFIOUL Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer W. DENYS; - de heer M. MARTIN; - de heer M.-A. DOMKEN; - de heer X. GERNAY. Bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Namen : Voorzitter : - de heer P. MENTION, voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen;

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. S. MOREAU, ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - de heer T. HENRION, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

Lid-advocaat : - de heer E. KINOO Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. F. BRIX; - Mevr. A.-C. GEUBELLE, - Mevr. V. JACQUES. Lid-geneesheer : - de heer M. PIETQUIN Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer P. GOFFAUX; - de heer B. DEPARIS; - Mevr. J. SMETS. Bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Bergen : Voorzitter : - de heer A. BIQUET, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. N. GALAND, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Lid-advocaat : - de heer P. KESTEMAN. Plaatsvervangend lid-advocaat : - de heer B. COULON. - Mevr. D. DAOUT. Lid-geneesheer : - de heer P. BARA. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer D. VOITURON. Bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Jamioulx : Voorzitter : - Mevr. A. PHILIPPART, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Plaatsvervangend voorzitter : - de heer G. DEMANET, ereprocureur generaal bij het hof van beroep te Bergen. - Mevr. C. EVALDRE, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Lid-advocaat : - de heer J.-P. LECLEF. Plaatsvervangend lid-advocaat : - de heer J.-P. HERREMANS; - de heer J. HALBRECQ. Lid-geneesheer : - de heer F. RIHOUX. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - de heer L. BOTTE; - Mevr. M. LEFEBVRE. Brussel, 28 augustus 2009.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^