Ministerieel Besluit van 28 augustus 2013
gepubliceerd op 04 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013204646
pub.
04/09/2013
prom.
28/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


28 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (1)


De Minister van Werk, Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 14, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, artikel 2, 3°, Besluit : Enig artikel. Met ingang van 7 oktober 2013 wordt de erkenning als toeristisch centrum hernieuwd voor het gedeelte van het grondgebied van de stad Tongeren dat zich bevindt binnen de perimeter die wordt afgebakend door : de Elfde Novemberwal tot en met het kruispunt met de Achttiende Oogstwal, de Achttiende Oogstwal (richting Bilzen) tot en met het kruispunt met de Sacramentstraat, de Sacramentstraat (richting station) overgaand in de Zagerijstraat en vervolgens in het Stationsplein, het Stationsplein tot en met het kruispunt met de Jaminéstraat, de Jaminéstraat (richting centrum) tot en met het kruispunt met de Leopoldwal, de Leopoldwal overgaand in de Moerenpoort, de Moerenpoort tot en met het kruispunt met Dijk, Dijk tot en met het kruispunt met de Luikersteenweg, de Luikersteenweg (vanaf het kruispunt met Dijk) overgaand in de Albertwal en vervolgens in de Elisabethwal, de Eeuwfeestwal, de Pliniuswal, de Sint-Maternuswal en de Elfde Novemberwal.

Brussel, 28 augustus 2013.

Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971. Koninklijk besluit van 9 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 3 juli 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^