Ministerieel Besluit van 28 augustus 2018
gepubliceerd op 26 september 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten, de Raad voor de dramatische kunst, de Raad voor de danskunst en de Commissie voor de culturele ce

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018031844
pub.
26/09/2018
prom.
28/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031844

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


28 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten, de Raad voor de dramatische kunst, de Raad voor de danskunst en de Commissie voor de culturele centra


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, artikel 3, § 1 en § 2, vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, artikel 3, § 4, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008, en artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005 en aangevuld bij het decreet van 20 november 2011;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008 houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, titel I, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2011 en 17 juli 2013, de artikelen 46, 48, 50 en 68;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, hoofdstuk II;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 november 2012, 24 juli 2013, 29 september 2015, 28 april 2016, 22 maart 2018 en 18 juli 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 november 2012, 29 september 2015, 28 april 2016 en 9 november 2017;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst, gewijzigd bij de besluiten van 19 november 2012, 29 september 2015, 28 april 2016 en 25 januari 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor culturele centra, gewijzigd bij de besluiten van 15 november 2012, 29 september 2015, 28 april 2016, 24 november 2016, 25 januari 2017 en 18 juli 2018;

Gelet op de vernieuwing van de vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen, die plaatsvond met toepassing van artikel 2, § 3, 1° van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006;

Overwegende dat in de ministeriële besluiten tot aanwijzing van de leden van de adviesinstanties de verwijzingen naar de vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen van wie het mandaat van rechtswege op 29 september 2015 tot zijn eind is gekomen, afgeschaft moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, § 1 van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten, wordt het punt 3° afgeschaft.

Art. 2.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst, wordt paragraaf 2 afgeschaft.

Art. 3.In artikel 2, § 1 van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst, wordt het punt 3° afgeschaft.

Art. 4.In artikel 2, § 1 van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra, wordt het punt 5° afgeschaft.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 september 2015.

Brussel, 28 augustus 2018.

A. GREOLI


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^