Ministerieel Besluit van 28 februari 2001
gepubliceerd op 02 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende slachtverbod voor sommige slachtdieren

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022159
pub.
02/03/2001
prom.
28/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende slachtverbod voor sommige slachtdieren


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld maatregelen moeten worden genomen om elk risico op de overdracht van mond- en klauwzeer ten gevolge van het slachten en de verwijdering van de slachtafvallen van schapen, lammeren, geiten en geitjes te vermijden, Besluit :

Artikel 1.Het slachten van schapen, lammeren, geiten en geitjes is verboden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 februari 2001.

M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^