Ministerieel Besluit van 28 februari 2008
gepubliceerd op 01 april 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waar

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008201063
pub.
01/04/2008
prom.
28/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027259 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, zoals gewijzigd bij het besluit van 20 maart 2003, waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van sluiten tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten);

Gelet op het besluit van 20 december 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië), Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027259 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, zoals gewijzigd bij het besluit van 20 maart 2003, waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van sluiten tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode wordt aangevuld met volgend lid : "Die waarden worden verhoogd met 5 % in de gebieden met een hoge vastgoeddruk en met 10 % in de gebieden met een zeer hoge vastgoeddruk; die gebieden worden omschreven in het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten) en het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië)."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2008.

Namen, 28 februari 2008.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^