Ministerieel Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 07 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024078
pub.
07/03/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, artikel 1, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 juli 1997;

Overwegende op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997 en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot expert in oncologie van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie : 1° op de voordracht van de Faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Van Custem Eric, Herent; Van Vlierberghe Hans, Huise; 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Arts Joris, Assebroeck; Decaestecker Jochen, Rumbeke;

Art. 2.Worden benoemd tot expert in oncologie van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie : 1° op de voordracht van de Faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Van Laethem Jean-Luc, Bruxelles; Loly Catherine, Chaudfontaine; 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Ramdani Brahim, Loverval; Houbiers Ghislain, Bassenge.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 februari 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^