Ministerieel Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 09 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2014035301
pub.
09/04/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


28 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2013


De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Gelet op het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het ho sluiten betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel Vl.9.11, ingevoegd bij decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen sluiten betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011 en 18 oktober 2013, Besluit :

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2013 wordt de Herculesverdeelsleutel als volgt vastgesteld:

Associatie KU Leuven:

43,54 %

Associatie Universiteit Hogescholen Limburg:

3,00 %

Associatie Universiteit Hogescholen Antwerpen:

11,52 %

Associatie Universiteit Gent:

31,90 %

Universitaire Associatie Brussel:

10,04 %


De berekening van deze verdeelsleutel zit vervat in de bijlage bij dit besluit.

De bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening.

Brussel, 28 februari 2014.

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN

Bijlage bij het ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2013 De onderstaande tabel omvat, voor het begrotingsjaar 2013, de resultaten van de berekening van de Herculessleutel, volgens de formule: sigma BOF/sigma BOF + sigma IOF x (BOF Sleutel) + sigma 10F/sigma BOF + sigma IOF x (IOF Sleutel)

Krediet 2013 (EUR)

? BOF

BA EB0 EE138 4410 : subsidie BOF - EWI

120.112.000

BA EB0 EE128 4150 : subsidie BOF - Methusalem

20.107.000

BA EB0 EE129 4150 : subsidie BOF - bijk. ZAP-mandaten

6.566.000

BA EB0 EE165 4150 : subsidie BOF - Tenure Track

9.234.000


Totaal

156.019.000


? IOF

BA EB0 EE130 4150 : dotatie IOF

19.252.000


BOF-sleutel 2013 (%)

IOF-sleutel 2013 (%)

KU Leuven

43,15

46,72

UHasselt

2,91

3,73

UA

11,79

9,29

UGent

32,03

30,83

VUB

10,12

9,43


Herculessleutel 2013 (%)

KU Leuven

43,54%

UHasselt

3,00%

UA

11,52%

UGent

31,90%

VUB

10,04%

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^