Ministerieel Besluit van 28 januari 2003
gepubliceerd op 19 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011054
pub.
19/02/2003
prom.
28/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong"


De Minister van Economie, Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/2000 pub. 18/10/2000 numac 2000011400 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten sluiten tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936, houdende de reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001011030 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong", Besluit :

Artikel 1.Worden voor een termijn van vijf jaar benoemd tot leden van de Evaluatiecommissie Oorsprong als vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; a) effectieve leden : - de heer Marc Wegnez van de directie Economisch potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie; - de heer Davy Scherlippens van de directie Economisch potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. b) plaatsvervangende leden : - Mevr.Phaedra Van Keymolen van de directie Economisch potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie; - de heer Victor Ravet van de directie Economisch potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 2.Worden voor een termijn van vijf jaar benoemd tot leden van de Evaluatiecommissie Oorsprong, op de voordracht van een instelling die de meerderheid van de gemachtigde instellingen vertegenwoordigt : a) effectief lid : - de heer Christophe Coulie van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België;b) plaatsvervangend lid : - Mevr.Fabienne Cleymans van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 16 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001011030 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong", wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 januari 2003.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^