Ministerieel Besluit van 28 januari 2011
gepubliceerd op 01 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009090
pub.
01/03/2011
prom.
28/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 38 en op de koninklijke besluiten tot wijziging ervan;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003009566 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 20/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003009565 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende heractualisering van de Departementale Stagecommissie voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op de mail, d.d. 19 januari 2011, van de heer Daniel Flore, adviseur-generaal bij de DG Wetgeving, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Françoise Boucher, adviseur-generaal, Diensten van de Voorzitter, is aangeduid als effectief lid van de Departementale Stagecommissie, ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie ter vervanging van de heer Daniel Flore, adviseur-generaal, DG Wetgeving.

Brussel, 28 januari 2011.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^