Ministerieel Besluit van 28 juli 2000
gepubliceerd op 17 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat als kandidaat-beroepsofficier kan aanvaard worden, beroepsonderofficieren dat als kandidaat-aanvullingsofficier kan aanvaard worden, aanvullingsonderofficieren dat als kandidaat-be

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007220
pub.
17/10/2000
prom.
28/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


28 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat als kandidaat-beroepsofficier kan aanvaard worden, beroepsonderofficieren dat als kandidaat-aanvullingsofficier kan aanvaard worden, aanvullingsonderofficieren dat als kandidaat-beroepsonderofficier kan aanvaard worden en beroepsvrijwilligers dat als kandidaat-aanvullingsonderofficier kan aanvaard worden, in 2001


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader, inzonderheid op artikel 9, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999007154 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale promotie naar een hogere personeelscategorie sluiten betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^