Ministerieel Besluit van 28 juli 2000
gepubliceerd op 27 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015131
pub.
27/09/2000
prom.
28/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JULI 2000. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking


De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité 500, gegeven op 8 juli 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 oktober 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 7 september 1999, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel De betrekking van geneesheer-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13E. 1 van de 2 betrekkingen van ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13E. De betrekking van industrieel ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13B. 17 van de 66 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13B. De betrekking van vertaler-revisor-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13B. 1 van de 2 betrekkingen van geneesheer wordt bezoldigd in de weddenschaal 10F. 1 van de 2 betrekkingen van geneesheer wordt bezoldigd in de weddenschaal 10E. 4 van de 7 betrekkingen van ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10E. 2 van de 7 betrekkingen van ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10F. De betrekking van architect kan worden bezoldigd in de weddenschaal 10C. 1 van de 2 betrekkingen van industrieel ingenieur wordt bezoldigd in de weddenschaal 10C. 2 van de 6 betrekkingen van vertaler-revisor worden bezoldigd in de weddenschaal 10C. 44 van de 127 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C. 1 van de 4 betrekkingen van programmeringsanalist wordt bezoldigd in de weddenschaal 28L. 1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler wordt bezoldigd in de weddenschaal 28I. 1 van de 5 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus wordt bezoldigd in de weddenschaal 28F. 1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent wordt bezoldigd in de weddenschaal 28F. 4 van de 14 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris worden bezoldigd in de weddenschaal 28B. 2 van de 8 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder worden bezoldigd in de weddenschaal 28D. 1 van de 5 betrekkingen van eerstaanwezend bibliothecaris wordt bezoldigd in de weddenschaal 28D. 16 van de 59 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B. 44 van de 202 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30F. 57 van de 202 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30H. 20 van de 202 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30I. 16 van de 54 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42C. 12 van de 54 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42D. 4 van de 54 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42E. Technisch personeel 1 van de 3 betrekkingen van hoofdtechnicus wordt bezoldigd in de weddenschaal 22B. Meester, vak- en dienstpersoneel 1 van de 6 betrekkingen van vakman wordt bezoldigd in de weddenschaal 30G. 2 van de 6 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30J. 4 van de 8 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42E.

Art. 2.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, in toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015138 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Brussel, 28 juli 2000.

L. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^