Ministerieel Besluit van 28 juli 2011
gepubliceerd op 22 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van CKCert CVBA als controleorgaan geïntegreerde productiemethode voor pitfruit

bron
vlaamse overheid
numac
2011204655
pub.
22/09/2011
prom.
28/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


28 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot erkenning van CKCert CVBA als controleorgaan geïntegreerde productiemethode voor pitfruit


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 29 december 1990 en bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen sluiten tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen, artikelen 3 en 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, en artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003027210 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003002066 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003022158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003035265 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge sluiten tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden tot erkenning van controleorganen inzake geïntegreerde productie van pitfruit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen sluiten tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen wordt CKCert CVBA, Ieperseweg 87, 8800 Roeselare, erkend als controleorgaan inzake de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit.

De erkenning van Certagro VZW, Leuvensesteenweg 130A, 3191 Boortmeerbeek, als controleorgaan inzake de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2011.

Brussel, 28 juli 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^