Ministerieel Besluit van 28 juni 2017
gepubliceerd op 04 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme bij het ontwerp, de constructie, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten e

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017020468
pub.
04/07/2017
prom.
28/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020468

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


28 JUNI 2017. - Ministerieel besluit betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme bij het ontwerp, de constructie, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 17, § 1, tweede lid, 12°, gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 70;

Gelet op het advies 61.550/3 van de Raad van State, gegeven op 16 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op 27 maart 2017;

Overwegende het advies van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op 7 april 2017, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 69 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en onverminderd de bepalingen van artikel 70 en 71 van het voormelde koninklijk besluit, moet het toezicht betreffende de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden bij het ontwerp, de constructie, de ingebruikneming, de verandering, de herstelling en de exploitatie van vervoersinstallaties door een tot dat doel door de Minister erkend organisme worden uitgeoefend.

Voor vervoersinstallaties in staal worden de bepalingen van dit besluit in acht genomen. HOOFDSTUK 2. - Nazicht studiedossier

Art. 2.De houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde bezorgt het erkend organisme, dat door hem belast wordt met het toezicht op de proeven, controles en beproevingen, een afschrift van het studiedossier voor nazicht.

Dit nazicht is gericht op de intrinsieke veiligheid van de vervoersinstallatie.

Art. 3.Het studiedossier bevat de volgende elementen : 1° voor leidingen : a) het beschrijvend overzicht;b) de situatieplannen;c) de inplantingsplannen;d) de detailplannen;e) de aanvullende berekeningsnota's voor bijzondere doortochten en plaatsen waar externe krachten of invloeden op de leiding werken (bijvoorbeeld : gestuurde boring, bovengrondse doorgang, leiding in een tunnel);2° voor stations : a) het beschrijvend overzicht;b) de situatieplannen;c) de inplantingsplannen;d) de detailplannen;e) de ISO-detailplannen met een lijst van de materialen;f) de aanvullende berekeningsnota's voor aftakkingen en leidingen onderworpen aan externe krachten of invloeden. Na onderzoek van het studiedossier stelt het erkend organisme een rapport van nazicht van het studiedossier op met zijn bevindingen.

Art. 4.Bij wijzigingen tussen de studiefase en de uitvoeringsfase, die een impact kunnen hebben op de intrinsieke veiligheid, legt de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde het erkend organisme een aangepast studiedossier voor ter nazicht.

Voor herstellingen en vervangingen die vergelijkbaar zijn met een herstelling, moet geen nieuw studiedossier worden voorgelegd. HOOFDSTUK 3. - Toezicht op de proeven, controles en beproevingen van de componenten, pompen en compressoren in de fabriek

Art. 5.De proeven, controles en beproevingen tijdens de vervaardiging van de componenten, pompen en compressoren worden, in opdracht van de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde, door de fabrikant van deze elementen onder toezicht van het erkend organisme uitgevoerd.

De houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde bezorgt het erkend organisme, dat door hem belast wordt met dit toezicht, de technische specificaties van de componenten, pompen en compressoren voor nazicht.

Art. 6.Het toezicht tijdens de vervaardiging van de componenten, pompen en compressoren wordt als volgt uitgeoefend : 1° voor buizen : a) het nazicht van het inspectie- en test- plan;b) het nazicht van de fabricatie- en controleprocedures (bijvoorbeeld : de lasmethodebeschrijvingen en hun kwalificaties, de procedures voor niet-destructief onderzoek);c) de identificatie van het basismateriaal en het nazicht van de certificaten;d) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de lassers (indien van toepassing);e) het nazicht van de certificaten van de lastoevoegmaterialen (indien van toepassing);f) het toezicht op het lassen en de opvolging van de lasparameters (indien van toepassing);g) het toezicht op de warmtebehandeling, de opvolging van de warmtebehandelingsparameters en het nazicht van de registraties (indien van toepassing);h) het toezicht op de mechanische proeven, inclusief de identificatie en het overstempelen van de proefstukken;i) het toezicht op de mechanische weerstandsproef en het nazicht van de registraties;j) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de operatoren die het niet-destructief onderzoek uitvoeren;k) het toezicht op het niet-destructief onderzoek en het nazicht van de rapporten;l) het toezicht op het visueel en dimensioneel onderzoek;m) de controle van de markering en het stempelen met het monogram van het erkend organisme;n) het nazicht van het technisch dossier opgemaakt door de fabrikant;2° voor inductiebochten (of warmbochten) : a) het nazicht van het inspectie- en test- plan;b) het nazicht van de fabricatie- en controleprocedures (bijvoorbeeld : de buigprocedure, de procedures voor niet-destructief onderzoek);c) de identificatie van het basismateriaal en het nazicht van de certificaten van de gekeurde buizen;d) het toezicht op het buigen van de kwalificatie- en productiebochten en de opvolging van de buigparameters;e) het nazicht van de registraties van de warmtebehandeling (indien van toepassing);f) het toezicht op de mechanische proeven, inclusief de identificatie en het overstempelen van de proefstukken;g) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de operatoren die het niet-destructief onderzoek uitvoeren;h) het toezicht op het niet-destructief onderzoek en het nazicht van de rapporten;i) het toezicht op het visueel en dimensioneel onderzoek;j) de controle van de markering en het stempelen met het monogram van het erkend organisme;k) het nazicht van het technisch dossier opgemaakt door de fabrikant;3° voor vormstukken : a) het nazicht van het inspectie- en test- plan;b) het nazicht van de fabricatie- en controleprocedures (bijvoorbeeld : de lasmethodebeschrijvingen en hun kwalificaties, de procedures voor niet- destructief onderzoek);c) het nazicht van het ontwerp;d) de identificatie van het basismateriaal en het nazicht van de certificaten;e) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de lassers (indien van toepassing);f) het nazicht van de certificaten van de lastoevoegmaterialen (indien van toepassing);g) het toezicht op het lassen en de opvolging van de lasparameters (indien van toepassing);h) het nazicht van de registraties van de warmtebehandeling (indien van toepassing);i) het toezicht op de mechanische proeven, inclusief de identificatie en het overstempelen van de proefstukken;j) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de operatoren die het niet-destructief onderzoek uitvoeren;k) het toezicht op het niet-destructief onderzoek en het nazicht van de rapporten;l) het toezicht op de mechanische weerstandsproef in de gevallen vermeld in de Technische Code met betrekking tot ontwerp en constructie;m) het toezicht op de dichtheidsproef in de gevallen vermeld in de Technische Code met betrekking tot ontwerp en constructie;n) het toezicht op het visueel en dimensioneel onderzoek;o) de controle van de markering en het stempelen met het monogram van het erkend organisme;p) het nazicht van het technisch dossier opgemaakt door de fabrikant;4° voor flenzen : a) het nazicht van het inspectie- en test- plan;b) het nazicht van de fabricatie- en controleprocedures (bijvoorbeeld : de procedures voor niet-destructief onderzoek);c) het nazicht van het ontwerp van niet- gestandaardiseerde flenzen;d) de identificatie van het basismateriaal en het nazicht van de certificaten;e) het nazicht van de registraties van de warmtebehandeling (indien van toepassing);f) het toezicht op de mechanische proeven, inclusief de identificatie en het overstempelen van de proefstukken;g) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de operatoren die het niet-destructief onderzoek uitvoeren;h) het toezicht op het niet-destructief onderzoek en het nazicht van de rapporten;i) het toezicht op het visueel en dimensioneel onderzoek;j) de controle van de markering en het stempelen met het monogram van het erkend organisme;k) het nazicht van het technisch dossier opgemaakt door de fabrikant;5° voor pompen, compressoren en drukapparatuur die niet onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur sluiten betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur vallen : a) het nazicht van het inspectie- en test- plan;b) het nazicht van de fabricatie- en controleprocedures (bijvoorbeeld : de lasmethodebeschrijvingen en hun kwalificaties, de procedures voor niet- destructief onderzoek);c) het nazicht van het ontwerp;d) de identificatie van het basismateriaal en het nazicht van de certificaten;e) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de lassers (indien van toepassing);f) het nazicht van de certificaten van de lastoevoegmaterialen (indien van toepassing);g) het nazicht van de registraties van de warmtebehandeling (indien van toepassing);h) het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de operatoren die het niet-destructief onderzoek uitvoeren;i) het toezicht op het niet-destructief onderzoek en het nazicht van de rapporten;j) het toezicht op de mechanische weerstandsproef;k) het toezicht op de dichtheidsproef;l) het toezicht op het visueel en dimensioneel onderzoek;m) de controle van de markering en het stempelen met het monogram van het erkend organisme;n) het nazicht van het technisch dossier opgemaakt door de fabrikant;

Art. 7.Het technisch dossier van de componenten, pompen en compressoren opgemaakt door de fabrikant bevat volgende elementen : 1° de firmanaam en het adres van de fabrikant;2° de omschrijving van het type materiaal;3° de certificaten met een beschrijving van de kwaliteit, de leveringstoestand, het aantal, de nummering, de afmetingen, de chemische samenstelling en de mechanische eigenschappen zoals de elasticiteitsgrens, de treksterkte, de rek en de kerfslagwaarden;4° de gegevens en de uitslagen van de uitgevoerde proeven, controles en beproevingen. Het erkend organisme kijkt dit dossier na en onderschrijft de bewijsstukken.

Art. 8.Het erkend organisme stelt een rapport van inspectie in de fabriek op ter bevestiging van het welslagen van de proeven, controles en beproevingen waarop het tijdens de vervaardiging van de componenten, pompen en compressoren het toezicht heeft uitgeoefend. HOOFDSTUK 4. - Toezicht tijdens de prefabricatie en de montage (inclusief de beproevingen)

Art. 9.De proeven, controles en beproevingen tijdens de prefabricatie en de montage worden, in opdracht van de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde, onder toezicht van het erkend organisme uitgevoerd.

Art. 10.Het toezicht tijdens de prefabricatie en de montage wordt als volgt uitgeoefend : 1° het nazicht van de fabricatie- en controleprocedures (bijvoorbeeld : de lasmethodebeschrijvingen en hun kwalificaties, de procedures voor niet- destructief onderzoek);2° de kwalificatie van de procedures voor (semi)automatisch ultrasoon onderzoek (indien van toepassing);3° de identificatie en de controle van de staat van de componenten, pompen en compressoren;4° het nazicht van de ondersteunende documenten met betrekking tot de integratie van componenten, pompen en compressoren met een gespecificeerde uitwendige diameter kleiner dan of gelijk aan 60,3 mm en drukapparatuur die onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur sluiten betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur valt in de vervoersinstallatie;5° het toezicht op het koudbuigen;6° het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de lassers;7° het nazicht van de certificaten van de lastoevoegmaterialen;8° het toezicht op het lassen en de opvolging van de lasparameters;9° het toezicht op het visueel onderzoek van de lassen;10° het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de operatoren die het niet-destructief onderzoek uitvoeren;11° het toezicht op het niet-destructief onderzoek en het nazicht van de rapporten;12° het toezicht op de mechanische proeven, inclusief de identificatie en het overstempelen van de proefstukken bij de beproeving van productietesten (indien van toepassing);13° het nazicht van het lasboek;14° het toezicht op de mechanische weerstandsproef;15° het toezicht op de dichtheidsproef met de bepaling van de drukwijziging of het afzepen van de lassen;16° het toezicht op de dichtheidsproef van de verbindingslassen (indien van toepassing).

Art. 11.Het erkend organisme stelt een rapport van inspectie tijdens de prefabricatie en de montage op ter bevestiging van het welslagen van de proeven, controles en beproevingen waarop het het toezicht heeft uitgeoefend. HOOFDSTUK 5. - Rapport van overeenstemming

Art. 12.Op vraag van de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde stelt het erkend organisme een rapport van overeenstemming op ter bevestiging van de conformiteit van de vervoersinstallatie met de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de vervoersvergunning.

Dit rapport van overeenstemming geeft een overzicht van de proeven, controles en beproevingen waarop het erkend organisme het toezicht heeft uitgeoefend en wordt opgesteld naar het model opgenomen als bijlage.

Art. 13.De verklaring van overeenstemming van de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde alsook de verklaringen met betrekking tot de risicoanalyse, de corrosiebescherming, de aanaarding, de inwendige reinheid en de aanleg worden opgenomen in bijlage van het rapport van overeenstemming. HOOFDSTUK 6. - Bijzondere bepalingen

Art. 14.Wanneer het erkend organisme tijdens de uitvoering van zijn opdracht oordeelt dat op bepaalde proeven, controles en beproevingen slechts steekproefsgewijs toezicht dient uitgeoefend te worden, gebeurt dit ten minste als volgt : 1° het erkend organisme gaat voor elke van hogergenoemde inspecties ter plaatse na of de uitvoerders volledig op de hoogte zijn van de praktijk der voorgeschreven proeven, controles en beproevingen en dat zij voldoende bekwaamheid bezitten om hun opdracht naar behoren te volbrengen;2° de bewijsstukken welke door de uitvoerders opgemaakt zijn, worden door het erkend organisme nagezien en mede ondertekend teneinde te bevestigen dat de voorgeschreven proeven, controles en beproevingen worden uitgevoerd.

Art. 15.Indien de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde ervoor opteert om materialen uit stock aan te kopen gaat het erkend organisme, teneinde de conformiteit met de wettelijke bepalingen aan te tonen, de mogelijkheid tot opwaardering na en geeft, in voorkomend geval, aan welke proeven, controles en beproevingen uitgevoerd moeten worden, alsook de omvang ervan.

Het toezicht tijdens de opwaardering wordt uitgeoefend overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk 3. HOOFDSTUK 7. - Toezicht tijdens herstellingen

Art. 16.De proeven, controles en beproevingen tijdens de uitvoering van de herstellingen zoals bepaald in de Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties worden in opdracht van de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde, onder toezicht van het erkend organisme uitgevoerd.

Art. 17.De geschiktheid van de beoogde hersteltechniek wordt nagegaan in functie van het type van defect, de karakteristieken van het herstelsysteem, de karakteristieken van de leiding en de omgevingsfactoren.

Art. 18.Het toezicht tijdens de herstelling wordt uitgeoefend volgens de relevante bepalingen van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.

Art. 19.Het toezicht tijdens een herstelling door middel van composietmaterialen wordt als volgt uitgeoefend : 1° het nazicht van het ontwerp;2° de identificatie van de materialen;3° het nazicht van de certificaten van de verschillende materialen zoals het vulmiddel (inclusief de activator), het adhesief (inclusief de activator), het epoxy, de vezels en het composiet (indien van toepassing);4° het toezicht op het aanbrengen, inclusief het nazicht van de kwalificatiecertificaten van de operatoren.

Art. 20.Het erkend organisme stelt een rapport op van inspectie van een herstelling, ter bevestiging van het welslagen van de proeven, controles en beproevingen waarop het het toezicht heeft uitgeoefend.

Art. 21.Voor hersteltechnieken die niet zijn opgenomen in de in artikel 16 vernoemde Technische Code wordt de door de houder van de vervoersvergunning of zijn afgevaardigde vooropgestelde hersteltechniek voorafgaandelijk door het erkend organisme beoordeeld volgens de bepalingen die opgenomen zijn in deze Technische Code.

Het advies en de bevindingen van het erkend organisme worden opgenomen in een rapport. HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 28 juni 2017.

M.-Ch. MARGHEM

Bijlage Model van het rapport van overeenstemming RAPPORT VAN OVEREENSTEMMING Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 58 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Betrokken installatie Referentie vervoersvergunning : Houder van de vervoersvergunning (naam, adres) : Installatie : Betrokken gedeelte : Omschrijving van de werken : Hoogst toelaatbare bedrijfsdruk (MAOP) : Ontwerpdruk (DP) : Ontwerptemperatuur : Fluïdum : Verklaring De resultaten van de inspecties en controles die wij als erkend organisme op het vlak van ontwerp en constructie hebben uitgeoefend in het kader van artikel 70 van het voormelde koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten zijn in overeenstemming met de voorschriften van dit koninklijk besluit en de voornoemde vervoersvergunning.

Gelet op de bepalingen van artikel 58 van het voormelde koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten wordt op basis van deze resultaten en op basis van de bijgevoegde verklaring van overeenstemming van de vergunninghouder aangenomen dat het betrokken gedeelte van de vervoersinstallatie op het vlak van ontwerp en constructie in overeenstemming is met de bepalingen van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, het voormelde koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten, het ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme bij het ontwerp, de constructie, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen en de voornoemde vervoersvergunning.

Ondergetekende, ..., bij ministerieel besluit van ... erkend organisme, werd door ... gelast met het toezicht voorzien bij : 1° het voormelde koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten 2° het ministerieel besluit van ... (toepasselijke technische code) 3° het ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme bij het ontwerp, de constructie, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen Binnen de limieten zoals beschreven in de artikelen 70 en 71 van het voormelde koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten was de aard van onze prestaties de volgende : 1° het nazicht van de studie met betrekking tot de intrinsieke veiligheid van de vervoersinstallatie;2° het toezicht op de proeven, controles en beproevingen van de componenten, pompen en compressoren in de fabriek;3° het toezicht tijdens de prefabricatie en de montage;4° het toezicht op de mechanische weerstandsproef en dichtheidsproef, evenals op de dichtheidsproef van de verbindingslassen;5° het nazicht van de aanwezigheid van de door de houder van de vervoersvergunning afgeleverde verklaringen met betrekking tot de risicoanalyse, de corrosiebescherming, de aanaarding, de inwendige reinheid en de aanleg;6° het opstellen van het rapport van overeenstemming. De details van onze inspecties en controles zijn opgenomen in afzonderlijke rapporten, waarnaar verwezen wordt in bijlage van dit rapport. Deze inspecties en controles werden al dan niet op steekproefsgewijze basis uitgevoerd zoals voorzien in artikel 14 van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme bij het ontwerp, de constructie, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen.

BIJLAGE VAN HET RAPPORT (aangevuld door de rubrieken die van toepassing zijn)

Aard van de inspecties en controles

Nummer rapport erkend organisme

1. Nazicht studie


1.beschrijvend overzicht 2. situatieplannen 3.inplantingsplannen 4. detailplannen 5.ISO-detailplannen 6. berekeningsnota's


2.Componenten, pompen en compressoren


2.1. Toezicht tijdens de vervaardiging van componenten, pompen en compressoren in de fabriek


1. buizen met een uitwendige diameter > 60,3 mm 2.inductiebochten (of warmbochten) 3. vormstukken met een uitwendige diameter > 60,3 mm 4.flenzen met een uitwendige diameter > 60,3 mm 5. pompen, compressoren en drukapparatuur die niet onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur sluiten betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur valt


2.2. Nazicht ondersteunende documenten met betrekking tot de integratie van componenten, pompen en compressoren in de vervoersinstallatie (1)


1. buizen met een uitwendige diameter ? 60,3 mm 2.vormstukken met een uitwendige diameter ? 60,3 mm 3. flenzen met een uitwendige diameter ? 60,3 mm 4.drukapparatuur die onder het toepassingsgebied van het voormelde koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur sluiten valt (2)


3. Toezicht bij de prefabricatie en de montage


3.1. Identificatie componenten, pompen en compressoren


3.2. Koudbuigen van de buizen


3.3. Lassen


1. nazicht lasprocedures 2.nazicht lasserskwalificaties 3. toepassing van de lasprocedures 4.nazicht lasboek


3.4. Visueel onderzoek van de lassen


3.5. Niet-destructief onderzoek van de lassen


1. radiografisch onderzoek 2.ultrasoon onderzoek 3. magnetisch onderzoek 4.penetrant onderzoek


3.6. Destructief onderzoek van de lassen (productietesten)


4. Toezicht op de beproevingen


1.mechanische weerstandsproef 2. dichtheidsproef 3.dichtheidsproef van de verbindingslassen


5. Nazicht van de aanwezigheid van de verklaringen van de houder van de vervoersvergunning (1)


1.risicoanalyse 2. corrosiebescherming 3.aanaarding 4. inwendige reinheid 5.aanleg


6. Rapport en verklaring van overeenstemming


6.1. Nazicht van de aanwezigheid van de verklaring van overeenstemming van de vergunninghouder (1)


6.2 Rapport van overeenstemming van het erkend organisme

(1) De correctheid van de inhoud van de documenten is de exclusieve verantwoordelijkheid van hun uitgever.(2) Het nazicht van documenten is beperkt tot die aspecten die betrekking hebben op de goede integratie van de componenten in de vervoersinstallatie, voor wat betreft hun dienstvoorwaarden en aansluiting.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme bij het ontwerp, de constructie, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen.

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, M.-Ch. MARGHEM


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^