Ministerieel Besluit van 28 juni 2017
gepubliceerd op 12 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2018040006
pub.
12/02/2018
prom.
28/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040006

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


28 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, Gelet op artikel 22, § 5 en artikel 24 van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen;

Gelet op artikel 22, §§ 3 en 4, van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 mei 2009 tot bepaling van de regels betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing of de uitrusting van gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten van de voorzieningen bedoeld in de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, Besluiten :

Artikel 1.Voor het jaar 2017 bedraagt de referentierentevoet 0,94.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 3.De Diensten van het Verenigd College worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2017.

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, P. SMET


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^