Ministerieel Besluit van 28 maart 2012
gepubliceerd op 20 april 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitters van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003120
pub.
20/04/2012
prom.
28/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MAART 2012. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitters van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » van dezelfde Raad


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën, inzonderheid op de artikelen 4, 7 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2012 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Christine VANDERVEEREN wordt aangeduid als vice-voorzitster van de Hoge Raad van Financiën ter vervanging van de voorzitter in geval van diens afwezigheid.

Mevr. Françoise MASAI wordt aangeduid als vice-voorzitster van de Hoge Raad van Financiën en benoemd als voorzitster van de Studiecommissie voor de vergrijzing.

Art. 2.Worden aangewezen als leden van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » van de Hoge Raad van Financiën, bij toepassing van artikel 10, § 1, 4e en 5e streepje, van het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën : twee leden aangewezen door de Minister van Financiën : de heer Bernard JURION de heer Wim COUMANS - twee leden aangewezen door de Minister van Begroting : de heer Luc SIMAR de heer Axel HAELTERMAN

Art. 3.Worden aangeduid als leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën : a) in de hoedanigheid van vice-voorzitsters van de Hoge Raad van Financiën : Mevr.Christine VANDERVEEREN Mevr. Françoise MASAI b) in de hoedanigheid van voorzitter van de permanente afdelingen : - de heer Jan SMETS - Het lid van de Afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » overeenkomstig artikel 10, § 2, van het Koninklijk Besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën, door en onder de leden van de afdeling tot voorzitter verkozen en bij Ministerieel Besluit door de Minister van Financiën tot voorzitter van de afdeling benoemd;c) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Financiën : de heer Mathias DEWATRIPONT d) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Begroting : de heer Johan HANSSENS e) in de hoedanigheid van lid van de Raad voorgesteld door de Nationale Bank van België : de heer Pierre WUNSCH f) in de hoedanigheid van lid van de Raad voorgesteld door het Federaal Planbureau : de heer Jan VERSCHOOTEN Art.4. Het Ministerieel besluit van 16 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitters van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit sluiten tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » van dezelfde Raad wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 19 maart 2012.

Brussel, 28 maart 2012.

De Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^