Ministerieel Besluit van 28 maart 2013
gepubliceerd op 09 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021038
pub.
09/04/2013
prom.
28/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MAART 2013. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 4, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie;

Gelet op de lijst in dubbeltal voorgedragen door de Algemeen Directeur a.i. van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, op 7 december 2012, Besluit :

Artikel 1.Zijn aangewezen om zitting te hebben in de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie als deskundigen die niet tot de instelling behoren : - de heer E. Mahieu, lector aan de "Université de Liège"; - de heer R. Keppens, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Art. 2.Het mandaat van de leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, zoals samengesteld bij ministerieel besluit van 14 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten, wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2012 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 14 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.

Art. 5.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 maart 2013.

Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^