Ministerieel Besluit van 28 maart 2013
gepubliceerd op 24 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024128
pub.
24/04/2013
prom.
28/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MAART 2013. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg »


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022412 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststeling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het college van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg »;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg », gewijzigd door het ministerieel besluit van 22 mei 2003, en door het ministerieel besluit van 15 december 2006, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » : Dr. De Soir, Ria;

Dr. Vergnion, Michel;

Prof. Idrissi, Said;

Dr. Gillet, Jean-Bernard;

Dr. Higuet, Adeline;

Prof. Meert, Philippe;

Dr. Vantroyen, Barbara;

Dr. Decelle, Lydie.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 10 juin 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg », wordt opgeheven.

Brussel, 28 maart 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^